Home

Patrimoniul cultural referat

Patrimoniul cultural național al României - Wikipedi

  1. Patrimoniul cultural național este format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora.. Principalele categorii de bunuri ce compun patrimoniul cultural național sunt: patrimoniul construit;; patrimoniul arheologic
  2. Patrimoniul cultural - un subiect actual. De Alis Vasile. Abstract. Cultural Heritage - A Topical Subject. The Romanian Ministry of Culture initiated a codification process for the in force legislation on cultural heritage - historical monuments, archaeological sites and finds, movable heritage and museums, intangible heritage
  3. Definiție. Patrimoniul cultural este definit, prin legislația în vigoare în România, ca fiind format din totalitatea bunurilor care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor naționale, indiferent de regimul de proprietate al acestora. 1. 1 Legea nr. 182/2000
  4. Acest proiect trateaza Patrimoniul Cultural in Pericol. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Gabriela Glavan Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca

Patrimoniul cultural reprezintă o prioritate a politicilor publice la nivel internaţional, recunoscută atât prin strategii şi reglementări legale la nivel naţional, cât şi prin convenţii internaţionale drept o valoare universală, o resursă fundamentală a dezvoltării societăţii în ansamblul său, la nivel economic, social, cultural şi ştiinţific.. cultural şi, pe de altă parte, patrimoniul mobil cuprinzând : artefacte (picturi, sculpturi, obiecte) şi media ( media audio vizuală, cărţi , manuscrise, partituri). Patrimoniul intangibil, intrat mult mai recent în cadrul preocupărilor organizaţiilor de protecţie a patrimoniului, cuprinde formel Cursul Protejarea patrimoniului cultural național oferă o privire de ansamblu asupra problematicii protejării patrimoniului cultural. Pornind de la cadrul general legislativ și administrativ, cursul își propune să aprofundeze principalele proceduri și măsuri de protejare a patrimoniului cultural mobil, imobil, arheologic și imaterial Acest referat descrie Criminalitatea Contra Patrimoniul Cultural National in Romania. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anton Alexandru Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti. Patrimoniul cultural din România este o chestiune de siguranță națională. Autor Vlad Ignat 11831 vizualizări. Ignorat de autorități şi vânat acerb de investitorii imobiliari cu diferite interese, patrimoniul arhitectural, cultural și istoric al României se zbate între viață și moarte de mai bine de șaptezeci de ani

Patrimoniul cultural este o bogăţie inestimabilă sub aspect cultural, social şi economic. El are o putere impresionantă de a ameliora viaţa. Monumentele de arhitectură, cartierele istorice, peisajele culturale ne îmbogăţesc şi ne ajută să menţinem sentimentul de apartenenţă la o comunitate etnică.. Patrimoniul cultural imobil. Patrimoniul cultural imobil constituie cea mai valoroasă componentă a patrimoniului cultural, atât în ceea ce priveşte valoarea materială directă, cât şi în raport cu posibilităţile de inserţie a unor componente extraculturale. Trebuie menţionat că patrimoniul cultural imobil este o sintagmă care. Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar

Patrimoniul cultural - un subiect actual Revista

Patrimoniu cultural - Patrimoniu pentru următorul seco

Dacă patrimoniul cultural este considerat patrimoniu identitar, atunci actele de vandalism pot fi considerate crime împotriva umanității. În ultimele două secole, vandalismul s-a manifestat în principal în legătură cu ideologiile totalitare dornice să facă o curățare totală a trecutului Ghidul pune la dispoziţia celor care au atribuţii în domeniul ocrotirii patrimoniului cultural, dar şi al celor, mult mai numeroşi, care vin în contact cu bunurile de patrimoniu, informaţii utile, practice, care să le servească în viaţa de toate zilele: textele celor patru legi speciale privind protecţia patrimoniului cultural; întrebări şi răspunsuri privind probleme şi. Patrimoniul cultural - element de identitate naţională în anul Centenarului. Anul 2018, declarat Anul Patrimoniului European, ne îndeamnă să reflectăm asupra valorilor și sensurilor culturii în definirea identității noastre şi să ne aplecăm cu mai mult interes asupra aspectelor de ordin cultural şi istoric ce ne caracterizează. Patrimoniul Cultural Imaterial include tradiţiile şi expresiile orale, limba ca vector principal, artele spectacolului, practicile sociale, ritualurile şi evenimentele festive, cunoştinţele şi practicile referitoare la naturã, la univers şi la tehnicile legate de meşteşuguri tradiţionale. Lista Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO.

III.1.5. Relaţia dintre patrimoniul cultural şi dezvoltarea teritorială - politici publice III.1.5.a. Contribuţia strategiilor şi politicilor din domeniul patrimoniului la coeziunea teritorială III.1.5.b. Contribuţia strategiilor şi politicilor patrimoniale la punerea in valoare a resurselor natural patrimoniul cultural. Patrimoniul cultural mobil este, la rându-i, izvodit din demersul uzual de muncă al indivizilor, reflectând nivelul de viaţă, formele creaţiei şi cele desprinse ca mărturii ale evoluţiei regnului animal şi vegetal. Expresiile sale, de mare diversitate, se afl Patrimoniul mobil clasat. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil instituie regimul juridic al bunurilor aparținând patrimoniului cultural național mobil, ca parte a patrimoniului cultural național, și reglementează activitățile specifice de protejare a acestora

niului cultural, cartierele istorice și peisajele culturale au capacitatea de a ne inspira și a ne îmbogăți pe toți, contribuind la dezvoltarea și întreținerea sentimentului de apartenență la o comunitate extinsă. Patrimoniul cultural este un capital inestimabil din punct de vedere cultural, social, ecologic și economic EVALUAREA PATRIMONIULUI.pdf. Introducere Activitatea de evaluare în aparenţă este un lucru simplu, care poate fi efectuat rapid, cu uşurinţă de către orice economist. În practică, acest lucru este departe de realitate. Evaluarea bunurilor presupune cunoştinţe vaste în diverse domenii atât economice, juridice cât şi inginereşti patrimoniul cultural național, sugerând că acestea ar fi categoriile generale de bunuri culturale, la art. 4 patrimoniul cultural național este împărțit în cele 2 categorii, tezaur și fond, fără a exista însă o a treia categorie, a bunurilor culturale neclasate. O definiție a bunului cultural apare în HG518/2004 pentru aprobarea. Unele locuri din ţară, cunoscute obiective turistice, adevărate mininuni ale civilizaţiei şi ale naturii, sunt incluse în Patrimoniul UNESCO (Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură), instituţie care protejează bunurile culturale şi naturale din lume, prin Convenţia privind Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, aprobată în 1972 Patrimoniul Cultural National reprezinta ansamblul resurselor mostenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, si care reprezinta o marturie si o expresie a valorilor, credintelor, cunostintelor si traditiilor aflate in continua evolutie; patrimoniul cultural national cuprinde toate elementele rezultate.

Proiect Patrimoniul Cultural in Pericol < Arta (#176438

Tinerii și Patrimoniul Cultural #6 Dată lansare: august 2018. Rețeaua cinematografică și piața de film din România #5 Dată lansare: iunie 2018. Cifre de consum cultural acasă la Brâncuși. O percepție asupra ofertei culturale din județul Gorj #4 Dată lansare: mai 2018. Barometrul de Consum Cultural 2017 #3 Dată lansare: martie 201 1.6 Programul de studii / Calificarea PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei PATRIMONIUL CULTURAL AL ANTICHITĂŢII GRECO-ROMANE 2.2 Titularul activităților de curs PROF. UNIV. DR. LUCREȚIU-ION BÎRLIBA; PROF. UNIV. DR. NELU ZUGRAV Patrimoniul cultural ar trebui să fie în echilibru cu tot ce se întâmplă într-un oraș. Probabil că un drum bun sau transportul public sunt mai prioritare față de monumentele istorice într-un oraș dar, cultura nu așteaptă. Pentru o societate prosperă (da, sună a clișeu) cultura trebuie să se dezvolte în paralel cu celelalte. A. Patrimoniul cultural - istoric 1. Vestigii arheologice si monumente istorice si de arta: a)Vestigiile arheologice existente pe teritoriul României sunt numeroase, de mare valoare atât pentru istoria, cultura si civilizația poporului nostru, cat si pentru cele universale. Dintre acestea pot fi enumerate: - cetățile dacice.

Patrimoniul cultural - un subiect actual Universul Juridi

  1. Descrieţi un obiect din Patrimoniul Cultural Mondial. Daniel September 11, 2020. September 11, 2020. Nerezolvate 0. Post navigation. Explicaţi ce reprezintă o rezervație a biosferei. Numiți obiectele incluse în Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova. Ce cunoaşteţi despre acestea
  2. (2) Patrimoniul cultural național cuprinde ansamblul bunurilor identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora, care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție; cuprinde toate elementel
  3. Dunărea - Patrimoniul natural, cultural al generaţiilor viitoare. Textul Orei Ecologice consacrată Zilei Dunării pentru instituţiile de învăţămînt, alte organizaţii şi instituţii şi lectorii de mediu. Autor: Munteanu Corina, profesoară de biologie şi discipline ecologice
  4. Referat Patrimoniul National pentru Facultate. Patrimoniul turistic constituie factorul fundamental ce se afla la baza ofertei turistice si este format din bunuri proprietate publica si bunuri proprietate privata, valorificata si protejata in conditiile legii

Protejarea patrimoniului cultural național - Culturadat

Unităţi vechi de măsură. 1. Identificare: nume general, local, definiţie scurtă, circulaţie, similitudini transfrontaliere: Vechile măsuri au apărut şi s-au modificat în paralel cu evoluţia istorică a teritoriilor pe care s-a format poporul român. Unităţile de măsuri arhaice au fost impuse cu necesitate de dezvoltarea. Seul,Coreea de Sud Seul este cel mai mare oraș și capitala Coreei de Sud de peste 600 de ani. Zona Națională a capitalei Seul, ce include metropola Incheon și majoritatea provinciei Gyeonggi, are 25,6 milioane de locuitori, fiind a doua cea mai mare zonă metropolitană din lume Patrimoniul cultural, prin toate componentele sale, tangibile și intangibile, este un factor cheie pentru ca societățile noastre să se concentreze din nou asupra dialogului dintre culturi.

Referat Criminalitatea Contra Patrimoniul Cultural

William Dello Russo Nu afirmăm că, în principiu, interesul estetic nu s-ar putea concilia într-o anumită măsură cu cel istoric, dar acest lucru ar fi posibil doar respectându-se condiţia următoare: «mai întâi să desfete şi apoi să instruiască». - Dintr-un referat semnat Schinkel și Waagen, 1828 Când, la 3 august 1830, prinţul moştenitor prusac Friedrich Wilhelm [ Proiectul Conservarea patrimoniului cultural imaterial, realizat de Societatea de Etnologie (2006-2009), cu suportul financiar al Ambasadei Statelor unite ale Americii în Chişinău a avut ca scop înregistrarea audio, fotografierea şi filmarea elementelor patrimoniului cultural imaterial. În baza cercetărilor au fost editate 10 albume Ne ocupăm cu evaluarea activelor din patrimoniul instituţiilor publice (primării, comune) fiind obligatorie. Reevaluări active corporale conform OMFP 3471/200 (cultural-istorice şi social-economice) din acel spaţiu, componente care prin anumite caracteristici . calitative sau cantitative sunt, sau pot deveni, elemente de polarizare a fluxurilor turistice. Componenta naturală a potenţialului turistic constituie, de regulă, factorul de atractivitate de baz Iata 4 dintre monumentele si locurile care fac parte din patrimoniul cultural mondial: 1. Cetatea Sighisoara. Centrul istoric din Sighisoara reprezinta mostenirea culturala si istorica a sasilor transilvaneni, fiind inclus pe lista UNESCO in anul 1999. Printre atractiile principale ale acestuia se numara Turnul cu Ceas, strazile colorate si.

Referat: Patrimoniul National (#443953) - Graduo

Patrimoniul cultural din România este o chestiune de

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), a propus un plan de protejare a bunurilor culturale din lume, prin Conveţia despre Protecţia Patrimoniului Mondial Cultural şi Natural, aprobată în 1972. Aici se află o listă de bunuri şi locuri care aparţin patrimoniului mondial, sau cum este mai utilizat Patrimoniului Comun al Umanităţii Pe data de 16 iulie 2021, ora 10:00, INSTRUIRE: Patrimoniul Cultural mobil - prezentarea registrului electronic.Organizatori: Ministerul Educației,Culturii.

Referat Patrimoniul Turistic Cultural al Romaniei

Patrimoniu imobil - culturabh

Obiectivul general al acestui proiect este în concordanţă cu obiectivul strategic al Priorităţii de investiţie urmărind impulsionarea dezvoltării locale prin reabilitarea şi punerea în valoare a Muzeului de Istorie Naţională, parte componentă a patrimoniului cultural naţional.. Prin acest proiect de investiţie se urmăreşte ca judeţul Constanţa, parte componentă a Regiunii. promovează patrimoniul cultural al spațiului balcanic. Pe mai multe voci, proiectul constituie un discurs despre artă contemporană, patrimoniu cultural, toleranță și multiculturalism. Cristina Stanca Manager proiect Povestea proiectului PROIECTUL ÎN CIFRE Buget: 196,683 eur

Teatrul de vară Alhambra (CAPITOL) – REPTILIANUL

patrimoniul cultural național, sugerând că acestea ar fi categoriile generale de bunuri culturale, la art. 4 patrimoniul cultural național este împărțit în cele 2 categorii, tezaur și fond, fără a exista însă o a treia categorie, a bunurilor culturale neclasate. O definiție a bunului cultural apare în HG518/2004 pentru aprobarea. Evaluarea bunurilor culturale. Publicat în 2020. 2020 de evaluari-arta.ro. Probabil v-ați întâlnit în activitatea dumneavoastră cu necesitatea evaluării unor bunuri mobile care, deși încântătoare, ridică mari dificultăți în apreciere. Vorbim, desigur, despre bunurile culturale, a căror valoare e de cele mai multe ori dependentă. Patrimoniul cultural imaterial se referă la tradiţii şi expresii orale, incluzând limba ca vector al patrimoniului cultural imaterial, artele spectacolului, practici sociale, ritualuri şi evenimente festive, cunoştinţe şi practici referitoare la natură şi la univers, tehnici legate de meşteşuguri tradiţionale raport privind impactul asupra mediului construire unitate de producŢie pentru maŞini de spĂlat rufe, depozit produse finite, laboratoare, birouri, cantinĂ

UE face eforturi să conserve patrimoniul cultural comun al Europei și să sprijine și să promoveze artele și industriile creative din Europa. Inițiativele precum Anul european al patrimoniului cultural sunt menite să faciliteze accesul tuturor la această cultură dinamică și diversă Patrimoniul cultural, în sensul convenției UNESCO privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural și al convenției UNESCO pentru salvgardarea patrimoniului cultural imaterial (1 ), este un patrimoniu foarte fragil și expus la numeroase riscuri din cauza învechirii, a condițiilor de mediu adverse și a presiunii antropice În principiu, patrimoniul unei ţări se împarte în cel material şi în cel imaterial sau intangibil. Atât primul cât şi ultimul pot figura pe lista patrimoniului mondial, adică pe cea a UNESCO, şi, spre cinstea ei, România este destul de bine reprezentată astfel Relaţia dintre ele a depins de regiune, de domeniul cultural specific (arhitectura este sfera de coexistenţă şi confluenţă a ambelor curente, în timp ce pictura legată mai mult de canoanele religioase, s-a integrat în tradiţia bizantină), de epoca (în Moldova şi Valahia domnia fanariotă a fost o perioadă de influenţă orientală. Terminologie. Termenul de patrimoniu are mai multe intelesuri si este utilizat atat in limbajul juridic, cat si in cel obisnuit cu sensul de ansamblu de bunuri, fie ele materiale sau imateriale: patrimoniul comun al umanitatii, patrimoniul cultural national etc

REFERAT DE APROBARE Privind aprobarea Acordului de parteneriat, cu obiectiv principal dezvoltarea infrastructurii de turism in zona oragului Bicaz, (Salvamont), numeroasele arii naturale protejate, patrimoniul cultural gi religicls, toate acestea permit practicarea a numeroase forme de turism clasic 9i specializat:. Patrimoniul cultural al noii instituţii s-a constituit prin preluarea, pe bază de protocol, de la Muzeul Banatului a tuturor monumentelor de arhitectură populară şi tehnică ţărănească (mori, oloiniţe, văiegi etc.), a inventarului aferent acestor obiective şi a 442 de piese din colecţia secţiei de etnografie preluate pentru. De-a lungul Evului Mediu Timpuriu, Irlanda era omogenă etno-cultural, fiind locuită de triburile celtice agrariene ale galilor, dar era divizată din punct de vedere politic, la diverse momente de timp apărând în diverse zone cinci principale formațiuni statale, conduse de structuri dinastice denumite clanuri, dintre care patru. Turismul cultural in Judetul Constanta. Judetul Constanta are un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare şi implicit atractivitate turistică. Există numeroase valori de patrimoniu cultural de interes naţional şi internaţional, între care se remarcă: biserici şi ansambluri mănăstireşti, monumente şi ansambluri. cultural ă european ă sau Sighi șoara, cu impresionanta sa cetate. Dac ă rolul speciali știlor din turism este acela de a deschide por țile fiec ărui spa țiu geografic spre cei care î și doresc s ă-i treac ă pragul, ferindu-l în acela și timp d

a) un bun care face pane din patrimoniul cultural; b) un act care serveste pentru dovedirea starii civile, pentru legitimare sau identificare. Constituie tot furt calificat, dar se pedepseste mai grav (cu inchisoare de la 4 la 18 ani), furtul privind urmatoarele categorii de bunuri Cursul 5. Sectoarele culturale și creative. Trăsăturile producției industriale, cum ar fi producerea în serie, sunt urmărite de mult timp. De exemplu, pentru a satisface cererea de picturi, Peter Paul Rubens a fondat în secolul al 17-lea un mare atelier, unde ucenicii săi pictau pe baza schițelor sale, iar artistul ulterior doar. REFERATE. GRATUITE - PESTE 10 000 TEME. Numiți obiectele incluse în Patrimoniul Cultural al Republicii Moldova. Ce cunoaşteţi despre acestea? Dezvoltați un text coerent despre mediul localității natale utilizînd termenii: degradarea mediului, poluarea aerului, surse mobile de poluare a aerului, autoepurarea aerului, ape. © 2008 DJCCPCN Iasi. Toate drepturile rezervate Monumentele istorice sunt bunuri imobile, construcţii şi terenuri situate pe teritoriul României (sau în afara graniţelor, proprietăţi ale statului român, cu respectarea legislației statului pe teritoriul căruia se află), semnificative pentru istoria, cultura şi civilizaţia naţională şi universală.Ele sunt parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt protejate.

românești este legea 182 din 25 octombrie 2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil. Aceasta a fost republicată în M.O. 259/9 aprilie 2014. Prin art. 1, alin. (2), se definește patrimoniul cultural național ca fiind ansamblul bunurilor identificate ca atare patrimoniul cultural național mobil (cca 2.500 de piese, dintr-un total de cca 750.000 piese din patrimoniu) - acoperirea deficitară cu bunuri culturale din colecțiile proprii pentru anumite perioade istorice și culturi, zone geografice ale țării și teme socio-culturale Patrimoniul imobiliar - amplasarea sediului MNIR în centru daune materialelor și clădirilor, inclusiv celor mai importante clădiri din patrimoniul cultural al Europei. Prezenta teză de doctorat are un caracter interdisciplinar, îmbinând pregătirea teoretică din domeniul juridic și criminalistic cu cea practică din domeniul chimiei și toxicologiei

patrimoniul cultural european. Romilor nu trebuie numai să li se protejeze și garanteze drepturile omului, ca oricăror alți cetățeni, ci trebuie să fie recunoscuți ca o parte valoroasă a culturii europene. În calitate de apărător al drepturilor omului în Europa, Consiliu Ultimele stiri legate de UNESCO. UNESCO (Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura) a fost fondata in data de 16 noiembrie 1945, cand reprezentantii a 44 de state participante la Conferinta de la Londra au semnat Actul constitutiv. UNESCO are sediul in Paris, Franta, dar are si alte 73 de suboficii active in diverse tari. lungă perioadă, între anii 1785 şi 1932, mănăstirea a fost închisă, suferind nenumărate deteriorări. Cele mai impoartante lucrări de restaurare au fost realizate în perioada 1954-1960. Astăzi, lăcașul de cult se află pe lista obiectivelor din patrimoniul cultural mondial al UNESCO

Referat: Starea Actuala a Turismului Romanesc dinReferat Patrimoniul Arhivistic NationalTelegraful Român: Pictura pe sticlă din Ţara FăgăraşuluiReferat Litoralul Romanesc al Marii NegreReferat Analiza SWOT a Orasului Turistic Corfu

Supranumită Capela Sixtină a Estului, mănăstirea face parte din patrimoniul cultural UNESCO încă din anul 1993. A fost declarată monument istoric în urmă cu 97 de ani și este renumită atât pentru arhitectura sa, istoria sa, cât și pentru celebrul pigment albastru de Voroneț cultural Prelegere, explicaŃii, dialog Patrimoniu şi turism cultural Prelegere, explicaŃii, dialog Bibliografie • Irina Oberländer-Târnoveanu, Un viitor pentru trecut: ghid de bună practică pentru păstrarea patrimoniului cultural, Bucuresti, CIMEC, 2002 • Nistor, Sergiu, ProtecŃia patrimoniului cultural în România 1.6 Programul de studii / Calificarea PATRIMONIU ŞI TURISM CULTURAL 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL: CONSTITUIRE, VALORIFICARE, PROTECŢIE 2.2 Titularul activităților de curs CERC.ŞT.I DR. EMANUEL-ANDI MIHALACHE 2.3 Titularul activităților de seminar CERC.ŞT.I DR. EMANUEL-ANDI MIHALACH (patrimoniul cultural al romaniei), patrimoniul comun al popoarelor si care sunt la originea principiilor, libertatilor individuale, libertatilor politice si proeminentei dreptului pe care se fondeaza orice democratie veritabila. Acti 14) Crearea unui club al elevilor - managementul proiectelor (patrimoniul cultural al romaniei), patrimoniul.