Home

Codul etic referat

Acest referat descrie Codul Etic al Marilor Intreprinderi. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Rusica Natalia Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Referat etica si integritate academica. UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU, BUCUREȘTI FACULTATEA DE DREPT DISCIPLINA: ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ ETICA ȘI CODURILE DE ETICĂ ALE UNIVERISTĂȚILOR NAȚIONALE Profesor: Student: Lect. Univ. dr. Elena Ștefan Bogdan Alexandra, Grupa 5, ID București 2019 f I. Considerații despre etică. Codul de etică și deontologie profesională al UBB. I. Obiective și scop. Art. 1. (1) Codul de etică reflectă vocaţia etică a Universităţii Babeş-Bolyai ca instituţie de prestigiu angajată în dezvoltarea şi practicarea valorilor naţionale, europene şi universale, a diversităţii şi alterităţii Art.1(1) Codul etic şi de integritate reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamţ și din centrele din subordine

Referat Codul Etic al Marilor Intreprinderi < Economie

Referat: Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania

(DOC) Referat etica si integritate academica Alexandra

 1. Codul de comportament etic al institutiei este proiectat pentru a contribui la imbunatatirea rezultatelor institutiei prin respectarea drepturilor fiecarui pacient si derularea relatiilor cu pacientura si publicul intr-un mod etic. Pacientii au dreptul fundamental la atentia si grija cuvenita care sa protejeze demnitatea personala s
 2. Codul consacră norme deontologice fundamentale pentru garantarea dreptului la apărare prin avocat, dar finalitatea sa esențială este aceea de stabilire a unor norme de conduită pentru avocatul aflat în exercițiul transfrontalier al profesiei. În prezent CCBE elaborează și dezbate propuneri de îmbunătățire și modificare a Codului
 3. Codul de conduită a funcŃionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art.3 din Legea nr. 477/ 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităŃile şi instituŃiile publice. a) supremaŃia ConstituŃiei şi a legii, principiu conform căruia funcŃionarii publici ş
 4. b) Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor c) Etica in Programul - Cadru 6 al Comisiei Europene d) Document de lucru al Serviciilor Comisiei, Bruxelles 26.02.15 SWD (2015) 42 final: Piața forței de munca, aspecte sociale și învățământ e) Programul cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene 2014-2020

Referat Cod de Etica pentru Facultate. Obiectivul principal Codul de etica al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Maica Tereza este facut pentru buna desfasurare a activitatii in institutia noastra, prin respectarea drepturilor pacientilor si conducerea relatiilor cu pacientii si publicul intr-o maniera etica CODUL ETIC. Asociatia Romana a Inginerilor Consultanti considera ca activitatea profesiei de consultant este necesara pentru realizarea unei dezvoltari reale a societatii si a mediului inconjurator. Pentru a se impune, consultantul trebuie sa-si imbunatateasca permanent cunostintele si abilitatea, asigurandu-si respectul si increderea. in Codul de etica si deontologie profesionala al personalului de cercetare-dezvoltare, elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ( vezi Anexa 7) Consiliului National de Etica a Cercetarii Stiintifice, Dezvoltarii Tehnologice si Inovari

Codul de etică şi deontologie profesională reprezintă un cadru de formalizare a unor reguli consensuale între membrii comunităţii academice, privitoare la modul de a acţiona în acelaşi spaţiu social, pentru a conferi un spor de autoritate acestuia în ansamblul societăţii Referat.ro - Referate pentru scoala. Peste 15000 de referate Referate structurate pe categorii si clase, lucrari de licenta, cursuri, seminarii, laboratoar We would like to show you a description here but the site won't allow us 2 CAPITOLUL II Domeniu de aplicare şi principii generale Domeniu de aplicare Art. 1. (1) Codul etic şi de integritate reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din Inspectoratul Teritorial de Munca Dambovita (ITM) şi este definit în continuare Cod etic şi de integritate CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ al Colegiului Medicilor din România CAPITOLUL I Domeniul de aplicare şi principii generale Art. 1. - Prezentul cod cuprinde normele de conduită obligatorii în legătură cu exerciţiul drepturilor şi îndatoririlor profesionale ale medicului. Art. 2

Codul etic reglementeaza relatiile profesionale ale asistentilor sociali si se refera la standardele de conduita ale acestora in relatiile cu clientii, colegii, precum si alte categorii de profesionisti. Prevederile prezentului cod sunt asumate de catre toti asistentii sociali pe toata durata practicarii profesiei Acest referat descrie Codul Etic al Profesiei Contabile in Romania. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristina Nistor Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca Codul de Etică va fi supus unei revizuiri periodice, având în vedere atât ritmul de dezvoltare a Având în vedere că acest Cod nu poate acoperi în totalitate situaţiile de ordin etic care ar putea apărea şi că problemele morale nu sunt niciodată simple, există un grup de etică în cadrul BVB,. Codul de conduita profesionaia si de etica al Entitate - cuprinde un ansamblu de principii si reguli ce reprezinta valorile fundamentale in baza carora se desfasoara activitatea Entitatii -. Se intocmeste un referat - nota de prezentare a situatiei care se inainteaza Primarului Entitate -

CODUL ETIC AL PERSONALULUI DIDACTIC/DIDACTIC AUXILIAR ARGUMENT Educația este percepută în prezent ca o funcție vitală a societății contemporane, deoarece, prin educație, societatea își perpetuează existența, transmițând din generație în generație tot ceea ce umanitatea a învățat despre ea însăși și despre realitate Codul etic al cadrului didactic -Prezentul Cod de Etică este elaborat în baza Art. 10 şi 16 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de etică din învăţământul preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.550..

Codul etic national al profesionistilor contabili a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania nr. 11/216 din 31 martie 2011, in baza Hotararii Conferintei Nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 10/65 din 2 septembrie 2010 ANP a transmis recent spre consultare, codul de conduită etică al personalului din sistemul administraţiei penitenciare. Potrivit inițiatorilor ariile prioritare ale codului etic cuprind aspecte de responsabilitate socială care se răsfrâng asupra tuturor domeniilor de interes și influență ale instituției, precum: managementul, resursele umane, relaționarea, comunicarea ș.a Codul etic al personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara defineşte valorile şi principiile de conduită care trebuie aplicate în relaţiile cu cetăţenii, partenerii, colegii etc. În acelaşi timp serveşte drept ghid pentru creşterea răspunderii şi a implicării personalului din cadrul. Codul etic reglementeaza relatiile profesionale ale personalului social si se refera la standardele de conduita ale acestora în relatiile cu clientii, colegii, precum si alte categorii de profesionisti. Prevederile prezentului cod sunt asumate de catre tot personalul social pe toata durata practicarii profesiei

(PDF) Etica în universităţi: Cum este şi cum ar trebui să

Codul de etică şi deontologie universitar

Referat: Codul etic al auditorilor financiari (#324372

 1. Conform prevederilor art. 20 din Legea 162/2017, Codul Etic este tradus în limba română și publicat prin grija ASPAAS. Traducerea Codului etic emis de IFAC este pusa la dispozitia membrilor profesiei gratuit de catre ASPAAS, fiind diponibila la adresa: https://www.codetic-standardei nternationale.ro/
 2. Principiile etice enunțate mai jos sunt esența codului etic al asistentului social. Acestea au fost elaborate de către Asociația Asistenților Sociali din România (ASproAS) - în baza principiilor etice aprobate de către Federația Internațională a Asistenților Sociali (IFSW) - și servesc ca un cadru general pentru atingerea celor mai înalte standarde de calitate a serviciilor.
 3. CODUL de etică în cercetarea ştiinţifică social-umană Preambul Universitatea Transilvania din Braşov, parte a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare, este responsabilă, prin toţi membrii comunităţii academice, pentru respectarea valorilor etice şi a normelor în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare
 4. Codul deontologic orientează conduita psihologului și în același timp este un instrument de evaluare a calității comportamentului profesional. Codul servește, de asemenea, ca sursă de informare a publicului asupra așteptărilor pe care le poate avea atunci când intră în contact cu un psiholog aflat într-un rol profesional
 5. Codul etic naţional al profesionistilor contabili - obiective şi principii fundamentale Misiunea organismului international al contabililor IFAC constă în consolidarea profesiei contabile la nivel global prin standarde armonizate , capabile sa furnizeze servicii de inalta calitate in interesul public. Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (IESBA) din cadrul.
 6. Codul etic naţional al profesioniştilor contabili / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România - CECCAR - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti: Editura CECCAR, 2006 Ediie revăzută şi reclasificatţ ă în conformitate cu Codul Etic Internaţional al Profesioniştilor Contabili elaborat şi revizuit de IFAC în 200
 7. Guvernul Republicii Moldova Ministerul Sănătății al Republicii Moldova. Adresa: Chisinau, str. Vasile Alecsandri, 2 Tel: +373 022 729907, +373 022 268885 Fax: 022 727695 Telefonul verde: 0 800 721010 Linia anticorupție 022 268 890 Email: anticamera@ms.gov.md Email: massmedia@ms.gov.m

Codul etic. Comisia de etica. Principii generale: Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca este o instituţie de învăţământ superior artistic, de stat. Obiectivele universităţii recunoscute de către toţi membrii comunităţii universitare, urmăresc formarea şi dezvoltarea profesioniştilor în domeniile artelor COD DE ETICĂ. CODUL DE ETICĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR CAPITOLUL I DISPOZIŢII GENERALE. Art.1. - (1) Prezentul Cod de Etică (denumit în continuare Cod) este elaborat In baza Art. 10 şi a Art. 16 din ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5550/ 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional de. b) Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor c) Etica in Programul - Cadru 6 al Comisiei Europene d) Document de lucru al Serviciilor Comisiei, Bruxelles 26.02.15 SWD (2015) 42 final: Piața forței de munca, aspecte sociale și învățământ e) Programul cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene 2014-2020 Created Date: 11/10/2015 2:35:01 P Codul drepturilor și obligațiilor De a respecta prevederile codului etic al universității, f)De a elabora și susține lucrări de evaluare originale la nivel de discipline și lucrări de fac un referat folosindu-mă de informați. i de pe I. nternet, sau dacă . îl iau integral de pe Internet, și . acesta . nu are menționat.

Dispoziții generale Prezentul Cod de Etică şi Conduită Profesională defineşte valorile, principiile şi normele de conduită profesională pe care personalul Electrica S.A. si cel al filialelor trebuie să le respecte şi să le aplice în activitatea desfăşurată în cadrul organizaţiei, în concordanţă cu valorile şi obiectivele organizaţiei. Misiune Misiunea Electrica S.A. este. Codul deontologic este un summum de principii _i standarde etice de exercitare a profesiei de psiholog II.8. Psihologii vor sesiza Colegiului Psihologilor cazurile de abatere de la normele de etic _i deontologie profesional , dac rezolvarea informal, amiabil a situaciei nu a fost posibil. Art. II.9 Codul etic al auditorului intern INTRODUCERE Necesitatea funcţiei de audit în contextul actual al consolidării structurilor economiei de piaţă este impusă de faptul că managementul, în exercitarea funcţiilor sale, are nevoie de asigurare şi consiliere asupra gradului de cunoastere şi control privind imbunătăţirea activităţii şi. Codul Etic al Profesorului 2018 in Monitorul Oficial. Vezi Ordinul de ministru 4831/2018. de Laura Galescu la 05 Oct. 2018 . 5 comentarii: Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici

Proiect Codul Etic al Firmei Carrefour

CODUL DE ETICA SI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST, AL MOASEI SI AL ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMANIA Emitent: Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania Publicat in: Monitorul Oficial nr. 560 din 12 august 2009 Capitolul 1 Principii generale Art. Art. 1. — (1) Codul deontologic al profesiei de asi stent social, denumit în continuare cod, stabile ște normele obligatorii de conduit ă profesională a asisten ților sociali, respectiv a membrilor Colegiului Na țional al Asisten ților Sociali din România, denumit în continuare Colegiu A fi etic în profesia de asistent medical generalist, moasă și asistent medical nu înseamna altceva decât a face bine și a nu face rău. Drept urmare putem spune că din punct de vedere etic și deontologic asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali li se cere doar ceea ce este normal să facă, adică sa.

Codul de etică şi deontologie profesională universitară al Universității Dunărea de Jos din Galați. Art. 1. Prezentul Cod reglementează conduita membrilor comunităţii academice din Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, instituţie publică acreditată, componentă a sistemului naţional de învăţământ superior.

Codul de etică universitară exprimă idealurile, principiile şi normele de conduita morală, pe care membrii Comunităţii academice din Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională Etica în afaceri reprezintă o noțiune apărută în secolul XX, în America, ca urmare a extinderii aplicabilității teoriilor etice dincolo de spațiul general al acțiunii umane. Etica în afaceri sau etica afacerilor reprezintă o disciplină în cadrul eticii aplicate, care se ocupă cu analiza din punct de vedere moral a modului în care actorii economici (firmele, acționarii.

Codul deontologic al asistentului personal se bazeaza pe valorile fundamentale ale domeniului social: demnitatea, valoarea si unicitatea fiecarei persoane. Etica profesionala se afla la baza activitatii de asistenta sociala. Codul etic reprezinta un set de reguli care reflecta principii generale de conduita profesionala Dacian C. Dragoș este Profesor Jean Monnet de Drept administrativ si European la FSPAC si la Scoala doctorala de Drept. Co-director al Centrului de Studii privind Buna Guvernare.Marie Curie Fellow la Michigan State University (2005-2006); Vicepresedinte al Consiliului stiintific UBB (din 2013); Presedintele Consiliului Național de Etică (2016 - 2017); Coordonator științific al Comisiei de. CODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE OFERA SERVICII SOCIALE . CAPITOLUL I. DISPOZITII GENERALE. Art.1. Codul etic cuprinde norme de conduita obligatorii in legatura cu exercitiul indatoririlor profesionale ale personalului care ofera servicii sociale precum si principiile si valorile care stau la baza furnizarii serviciilor sociale 4.propune si promoveaza eventuale modificari sau amendamente ale codului etic. 5.notifica institutiile statului în ceea ce priveste cazurile care fac subiectul legii penale si pune la 128/1997 privind Statutul personalului didactic, L. 53/2003 - Codul muncii, L. 206/2004 privind. Codul etic al auditorului intern (în continuare - Codul) reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de conduită, care reglementează activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul secţiei Audit intern în domeniul eticii profesionale. 2. Codul a fost elaborat în concordanţă cu prevederile Legii nr.158-XVI di

Preview referat: Codul etic al profesionistilor contabili . In Romania organismul profesional care reglementeaza problemele de etica a profesiei contabile este Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Acesta are printre atributiile stabilite prin Ordonanta 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila. Codul etic sau de conduită trebuie mai ales să contribuie în formarea unui sentiment şi al unei practici a responsabilităţii cu privire la modul de exercitare a funcţiei. Dacă instituţiile din mediul juridic vor să întărească disciplina în rândul profesioniştilor, trebuie mai întâi create pârghii de prevenire a uno 3 1. DATA INTRARII IN VIGOARE SI APROBAREA CODULUI Prezentul cod a fost aprobat de Comitetul Director al Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca si intra in vigoare la data de 10 octombrie 2014, nr. crt. 3822. 2. TEMEIUL LEGAL Pentru elaborarea prezentului COD DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE PROFESIONALĂ a stat la bază

Problemele eticii în afaceri au o istorie tot atât de veche ca şi a antreprenoriatului. Istoricul eticii afacerilor se pierde în negura timpului. Codul lui Hamurabi, cioplit în piatră în 1970 î.e.n. conţine norme şi reguli cu privire la calitate, măsurători, preţuri, conduite, care trebuiau respectate de comercianţi şi producători. În secolul XV, în Austria a fost introdusă. Alege cel mai bun referat din aceasta cautare si descarca gratuit. In cazul in care nu gasiti referatul Etica va rugam sa efectuati o cautare dupa un singur cuvant cheie. Avem o baza de date care creste pe zi ce trece si suntem siguri ca daca nu acum, in viitorul apropiat cu siguranta o sa adaugam referatul Etica CODUL DE ETIC Ì1$&7,9,7 ,/('( CERCETARE - DEZVOLTARE ± INOVARE COD UNEFS ± ICO 02 Elaborat Verificat Avizat Aprobat Aprobat (GL LD Revizia DMC CEAC Prorector Senatul 8QLYHUVLW LL Rector 1 0 Prof univ. dr. Monica 6WQHVFX 3UHHGLQWH Prof.univ. dr. Virgil Tudor Prof. univ. dr. Vasilica Grigore 3UHHGLQWH. CAPITOL I DISPOZIŢII GENERALE Art.1 Prezentul cod etic se aplică Federatiei UNOPA si organizatiilor membre. Art.2 Codul etic reprezintă un set de reguli care reflectă principiile generale de conduită profesională aplicabile în relaţia cu beneficiarii si partenerii organizatiei. Art.3 Codul etic se bazează pe un set de valori si norme etice fundamentale si se referă [ Emanuel Socaciu, Constantin Vică, Emilian Mihailov, Toni Gibea, Valentin Mureșan, Mihaela Constantinescu ETICĂ ȘI INTEGRITATE ACADEMICĂ Avem nevoie de un curs și un manual de etică și integritate academică pentru a deveni conștienţ

Etică jurnalistică - Wikipedi

(1) Codul etic şi de integritate reglementează normele de conduită profesională şi de integritate ale personalului contractual din instituţie şi este numit în continuare Cod etic şi de integritate. Prezentul cod este elaborat conform prevederilor OUG 57/2019 - Codul administrativ și ale OSGG nr b) Codul de etică şi integritate academic reprezintă ă un contract moral între comunitatea academică ca întreg şi membrii săi, contribuind la coeziunea membrilor, la formarea unui climat bazat pe cooperare şi competiţie, la creşterea prestigiului academiei 413776192-Referat-Etic\u0103-\u0218i-Integritate-Academic\u0103 - UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU-FACULTATEA DE DREPT MASTER DREPT CIVIL SI PROCEDUR\u0102 CIVIL\u0102. (ex. Codul de etică, politica de onestitate academică), precum și în discuții informale.

Codul etic al evaluatorului Inclusiv note explicative

Codul etic este aplicabil tuturor persoanelor din LICEUL CAROL I, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor Statutului personalului didactic din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal didactic asociat, precum şi funcţii de conducere, de. conflictuale din punct de vedere etic, cu c are ne confruntăm. Din aceste motive, referate, experimente de l a borator, realizate parțial s au integral de un alt MORALA ŞI ETICA PROFESIONALĂ A CADRULUI DIDACTIC. Purcaru Raluca Daniela. Prof. Înv. Pr. Școala Gimnazială Talpa. Este adevărat că metodele de predare-învățare s-au schimbat. Funcționalitatea școlii presupune conlucrarea cu numeroși factori, în prim-plan situându-se cuplul profesor-elev ce reprezintă însăși schema.

Codul de conduită, etică și deontologie al avocatului

Codul etic national al profesionistilor contabili din Romania (IFAC), aprobat prin Hotararea nr. 50/2002 a Conferintei Nationale, a fost revazut in cadrul prezentei editii, reclasificat si redenumit, in conformitate cu Codul etic international al profesionistilor contabili - editia 2005 - ca urmare a obligatiilor statutare ce decurg pentru C.E. Dispozitie privind aprobarea Codului Etic side Integritate al functionarilor publici si al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aninoasa, Judetul Dambovita . Deschide Dispozitia Vezi Codul Etic

Referat: Cod de Etica (#376418) - Gradu

Codul de Etică al Institutului Auditorilor Interni extinde Definiția Auditului Intern prin includerea a două componente esenţiale: 1. Principiile care sunt relevante pentru profesia și practica auditului intern; 2. Regulile de Conduită care descriu norme de comportament așteptate de la auditorii interni În toate universităţile există un cod etic pentru că toate au răspuns unui ordin al ministrului, imitând codul etic al SNSPA. Deci crearea de coduri etice s-a făcut nu neapărat pentru a răspunde unei nevoi, ci pentru că s-a cerut acest lucru; dar codurile sunt făcute în majoritatea cazurilor de colegi, nu de persoane specializate Etica si integritate academica - PhD etică și integritate academică definirea conceptului de etică. introducere in etica medicala. fundamente ale etici Descarca proiectul cu 5 € Descarca proiectul cu titlul Codul Etic al Firmei Carrefour cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 5 € + TVA.Garantia calitatii este asigurata de faptul ca: Document a fost verificat manual; Poti vizualiza imagini din documen Codul etic este aplicabil tuturor persoanelor din Liceul Tehnologic Anghel Saligny, responsabile cu instruirea şi educaţia, şi care, în conformitate cu prevederilor Statutului personalului didactic din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011, îndeplinesc funcţia de personal didactic/cadru didactic, personal didactic auxiliar, personal.

Asociația A.S. 2001 Alba Iulia, în calitate de beneficiar, împreună cu Primăria Cîmpeni, Primăria Scărișoara, Clubul de Ecologie și Turism Montan ALBAMONT și Școlile gimnaziale din Cîmpeni și Scărișoara în calitate de parteneri, implementează în perioada august 2017 - iulie 2020, proiectul Investim în viitor!. Proiectul are o valoare totală de 21.633.721,26 lei din. Etica-si-morala 1. CUPRINS Curs introductiv 2 Etica de tip kantian 10 Utilitarismul 17 Contractualismul 22 Etici ale drepturilor 27 Profesionalism si etica profesionala 33 Concepte centrale în etica profesionala 42 Etica în politica 48 Etica în administratia publica 55 Etica afacerilor 63 Etica juridica 70 Etica în mass-media 77 Etica medicala 84 Bibliografie 92 Anexe 97 Codul de etică întră în vigoare după cinci zile de la adoptarea lui în Senat, iar pentru noii sosiți în comunitate din momentul înscrierii sau angajării. 4. Principii morale și etice valabile tuturor membrilor comunității academice Membrii comunității academice trebuie să manifeste solidaritate între ei și loialitate față d REFERAT PRIVIND SOLICITAREA APROBARII CODULUI ETICAL Codul etic respectă Constituţia ţării, legislatia in vigoare privind munca, nediscriminarea si egalitatea de sanse, Regulamentele de ordine internă si legislatia care reglementeaza domeniul de activitate Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonaţa de urgenţă nr. 59 din 24 iunie 2021. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016, ultima actualizare : Hotărârea Guvernului nr. 864 din 14 octombrie 2020 precum și cu ordinele pentru aplicarea Codului fiscal emise până la data de 01 martie 202

Referat: Etica in Profesia Contabila (#467349) - GraduoReferat: Etica in profesia contabila (#478314) - Graduo

Codul Etic - Ari

CODUL DE ETICĂ ŞI DEONTOLOGIE UNIVERSITARĂ . SECŢIUNEA 1 Dispoziţii generale. Art. 1 (1) Codul de etică şi deontologie universitară a personalului didactic, de cercetare şi a studenţilor din Universitatea Spiru Haret reprezintă un ansamblu de principii, norme, reguli de conduită morală şi profesională obligatorii, care trebuie să guverneze activitatea personalului din cadrul. Dacă Codul Etic pentru Asistenţii Medicali al Consiliului Internaţional al Asistenţilor Medicali (ICN) (2000) fixează câteva principii ce priveşte conduita asistenţilor medicali, Carta Pacienţilor (Marea Britanie, 1992) a încercat să fixeze câteva drepturi şi obligaţii pentru pacienţi, dar a demonstrat foarte curând un mare.

Referat.ro - referate, lucrari de licenta, sinteze pentru ..

Descrierea cursului Scopul cursului este de a deschide un forum de discuții în ceea ce privește etica și integritatea, privite în principal din perspectiva entităților publice. Etica și integritatea sunt elemente cheie pentru furnizarea unor servicii publice de calitate, iar lipsa sau abaterile de la acestea afectează capacitatea administrației publice de a își îndeplini. Având în vedere prevederile standardului nr. 1 din Codul de control intern managerial din Anexa nr. I la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitätilor publice, cu modificärile completärile ulterioare, În temeiul prevederilor art. 10 alin 2. Regulamente şi Codul Etic:----- Unitate de învăţământ preuniversitară ----- Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare - Regulament de Organizare si Funcţionare - Regulament de Ordine Interioară - Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar - Dispoziţii generale (1) din Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328 din 24 august 2005, în care se prevede că judecătorii și procurorii trebuie să fi e imparţiali în îndeplinirea atribuţiilor profesionale, fiind obligaţi să decidă în mod obiectiv, liberi de orice.

Referat Etica in profesia contabila