Home

Numarul de cicluri hamiltoniene graf complet

Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este (n-1)!/2. Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prinj toate nodurile grafului. Pentru orice graf turneu, exista un nod x , astfel incat toate nodurile y!=x sunt accesibile din x pe un drum care contine un arc sau doua arce.e numeste predecesor al varfului x. 1) Un graf cu mai mult de 2 noduri este Hamiltonian dacă graful fiecărui nod este mai mare sau egal decât n/2. 2) Un graf ce nu conţine vârfuri izolate este eulerian dacă şi numai dacă este conex iar gradele tuturor noduriilor sunt numere pare. 3) Numărul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este (n-1)!/2 Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este 7. Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prin toate nodurile grafului. 8. Pentru orice graf turneu, exista un nod x, astfel incat toate nodurile y!=x sunt accesibile din x pe un drum care contine un arc sau doua arce 3.Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este (n-1) !/2. 4 .Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prin toate nodurile grafului. 5 Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este (n-1)!/2. Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prinj toate nodurile grafului. Pentru orice graf turneu, exista un nod x , astfel incat toate nodurile y!=x sunt accesibile din x pe un drum care contine un arc sau doua arce

Grafuri orientate - informatica

Numărul de cicluri hamiltoniene diferite într-un graf neorientat complet de n noduri este (n − 1)! / 2 și într-un graf orientat complet de n noduri este (n − 1)!. Aceste afirmații se bazează pe presupunerea că ciclurile care sunt aceleași cu excepția punctului de plecare nu sunt luate în calcul separat 5. Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este 6. Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prin toate nodurile grafului. 7. Pentru orice graf turneu, exista un nod x, astfel incat toate nodurile y!=x sunt accesibile din x pe un drum care contine un arc sau doua arce. GRAFURI SPECIALE

Atunci graful G=(X, U)se numeste graf complet si se noteaza Kn (n fiind numarul de varfuri ale grafului). D= D= Definitia 12: Graful G=(X, U) se numeste bipartit daca exista doua multimi nevide A si B astfel incat x=A B, A B= si orice muchie u a lui are o extremitate in A si cealalta extremitate in B Un graf indus ⁠(d), un tip special de graf perfect, nu are cicluri induse de dimensiune mai mare ca trei. Calibrul ⁠( d ) unui graf este lungimea celui mai scurt ciclu al său; acest ciclu este obligatoriu indus. Cuștile ⁠( d ) sunt definite ca cele mai mici grafuri regulate cu o anumită combinație de grad și calibru Grafuri partiale si subgrafuriDefiniie Un graf parial al grafului G=(V,U) este un graf G1=(V,U1) astfel nct U1este inclus in U, adic G1 are aceeai mulime de vrfuri ca G, iar muimea de muchii U1 este chiar U sau o submulime a acesteia (un graf parial al unui graf se obine pstrnd aceeai mulime de noduri i eliminnd o parte din muchii) Teorema 1 : Un graf cu mai mult de 2 noduri este Hamiltonian daca gradul fiecarui nod este mai mare sau egal decat n/2. Teorema 2 : Un graf ce nu contine varfuri isolate este Eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor nodurilor sunt numere pare. Teorema 3 : Numarul de cicluri Hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este (n.

Se consideră un graf cu 26 de vârfuri etichetate distinct cu literele din alfabetul englez. Se știe că orice vârf etichetat cu o vocală este adiacent cu toate vârfurile etichetate cu consoană și orice vârf etichetat cu o consoană este adiacent cu toate vârfurile etichetate cu vocală Grafuri hamiltoniene Grafuri euleriene Drumuri maxime/minime in graf numarul de muchii incidente cu el d(x) - gradul nodului x G1: d(1) = 2 Exista un singur graf complet neorientat cu n noduri. Exista mai multe grafuri orientate complete cu n noduri. 4. Grafuri bipartit Numărul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este GRAF EULERIAN Un graf ce nu conţine grafuri izolate este eulerian dacă şi numai dacă este conex şi gradele tuturor nodurilor sunt pare. *Numim ciclu eulerian un ciclu ce conţine toate muchiile grafului. *Un graf ce conţine un ciclu eulerian se numeşte graf eulerian

Definiții. Un graf este o colecție (mulțime) de entități discrete (atomice, punctuale) numite noduri sau vârfuri, dintre care unele (sau toate) se pot afla în anumite relații două câte două. Grafurile sunt deci, privite din punct de vedere matematic, abstract, duplete Spațiul ciclurilor. Termenul de ciclu se poate referi și la un element al spațiului ciclurilor ⁠(d) unui graf. Există multe spații de cicluri, câte unul pentru fiecare corp sau inel. Cel mai frecvente este spațiul binar al ciclurilor (numit de regulă spațiu de cicluri), care este format din mulțimile de muchii ale căror noduri au grad par; mulțimea formează un spațiu vectorial. 3.Numarul de grafuri orientate complete care se pot construi cu n noduri este egal cu. Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un graf complet cu n noduri este. 7. Orice graf turneu contine un drum elementar care trece prin toate nodurile grafului. 8. Pentru orice graf turneu, exista un nod x, astfel incat toate nodurile y!=x sunt accesibile. Propozitia 1 Numarul lanturilor hamiltoniene din graful complet Kn este n! / 2. Demonstratie. Deoarece primul varf al unui astfel de lant hamiltonian se poate alege in n moduri, al doilea in n-1 moduri etc. si ultimul varf intr-un singur mod, exista n! posibilitati de alegere Un graf se numeşte complet dacă are proprietatea că oricare 2 noduri ale sale sunt adiacente. Teoremă: Numărul de muchii ale unui graf complet cu n noduri este [n(n-1)]/2. Se numeşte graf parţial al lui G=(X,U) graful Gp=(X,V) unde V este egal sau inclus în U (din graful G eliminăm muchii)

NoŃiunea de graf parŃial DefiniŃie. Fie G= (V, M) un graf neorientat. Se nume te g raf parŃial, al grafu lu i G, graful neorientat G1= (V, M1) u nd e M1 ⊆ M. Concluzie: Un graf parŃial al unui graf neorientat G= (V, M) are aceea i mulŃime de vârfuri ca i G iar mulŃimea muchiilor este o submulŃime a lui M sau chiar M. • Exemplu: Fie. ELEMENTE DE TEORIA GRAFURILOR. Definitie: Se numeste graf neorientat o pereche de multimi G = (A,B) in care A este multimea nodurilor (este finita si nevida) si B e multimea relatiilor/muchiilor. Se numeste graf orientat o multime ordonata (A,B) in care A este multimea nodurilor (finita si nevida), iar B este multimea arcelor 3.Numarul de grafuri orientate complete care se pot construi cu n noduri este egal cu 4.Un graf cu mai mult de 2 noduri este hamiltonian daca gradul fiecarui nod este >=n/2. 5. Un graf ce nu contine grafuri izolate este eulerian daca si numai daca este conex si gradele tuturor nodurilor sunt pare. 6. Numarul de cicluri hamiltoniene dintr-un. Intr-un graf neorientat numarul nodurilor de grad impar este un numar par. Se numeste graf partial al grafului G=(X,U) un graf neorientat G'=(X,V), unde V X. Altfel spus, un graf G' a lui G, este chiar G sau se obtine din G pastrand toate varfurile si suprimand niste muchii Tema 8. Pentru graful G= (X,U), complet simetric si fara bucle, elementele matricei cu proprietatile: a) ; b) reprezinta lungimile arcelor corespunzatoare ale grafului. Sa se proiecteze un algoritm care sa execute operatiile: Sa genereze matricea a ponderilor minimale pe linii si pe coloane a matricei . Utilizand matricea anterior generata sa.

Observatie: matricea noduri-arce poate fi adaptata si pentru grafurile neorientate. Sunt mai multe tipuri de grafuri: 1. Graf partial. Fie G=(A,B) si G 1 =(A 1,B 1).. Spunem ca G 1 este un graf partial al lui G daca A=A 1 si B 1 este inclus sau egal cu B.. Un graf partial se obtine dintr-un graf, indepartand o parte dintre muchiile sale si pastrand toate nodurile acestui Grafuri euleriene. Fie G= (V, E) un graf neorientat, unde V are n elemente (n noduri) si E are m elemente (m muchii). Graf eulerian = un graf care conţine un ciclu eulerian. Condiţie necesară şi suficientă: Un graf este eulerian dacă şi numai dacă oricare vârf al său are gradul par Reciproc, demonstr am c a orice graf conex G = (V, E) are arbori part iali prin induct ie dupa num arul p de cicluri elementare ale lui G. Pentru p = 0 rezult a c a nsusi G este un arbore, deci arbore part ial n G. Presupunem adevarat a armat ia pentru orice graf conex cu cel mult p 1 cicluri elementare (p 1) si o demonstr am pentru graful. GRAFURI NEORIENTATE. GRAFURI NEORIENTATE. Definitie Gra d ul unui vârf . Graf parţial şi subgraf Reprezentarea grafurilor ne orientate Notiunea de lant, lant elementar,ciclu,ciclu elementar Parcurgerea grafurilor neorientate Conexitate in grafuri neorientate Slideshow 3735679 by megar Numarul cromatic al unui graf este cel mai mic numar natural k pentru care graful este k-cromatic si se noteaza cu g (G). Teorema lui König. Un graf este bicromatic daca si numai daca nu contine cicluri de lungime impara. Demonstratie

1. Grafuri Neorientate ~ info projec

 1. tirea contributiei lui Euler unele notiuni si tipuri de grafuri de care acesta s-a ocupat sunt denumite de catre Koreg lant eulerian, graf eulerian etc. Un alt matematician care s-a.
 2. Grafuri orientate. Definitie: Un graf orientat G este format dintr-o pereche ordonata de multimi G= (X,U). Ca si in cazul grafurilor neorientate, X este multimea varfurilor sau nodurilor grafului. Multimea U este formata din perechi ordonate de elemente distincte din X, numite arce.Orice arc u U va fi notat prin u= (x,y) cu x,yX si xy
 3. Graful complet: Definitie: Prin graf complet vom intelege un graf neorientat in care oricare doua noduri sunt adiacente.se noteaza cu Kn, unde n este numarul de noduri ale grafului. Observatii: 1) Intr-un graf complet, gradul oricarui nod este n-1.Evident,din fiecare nod,pleaca-sosesc n-1 muchii
 4. Teorie. Definiţii Se numeşte graf neorientat G=(X,U) o pereche de mulţimi (X,U), unde X este o mulţime finită şi nevidă de elemente numite noduri (vârfuri) iar U o mulţime de perechi, formate cu elemente distincte din mulţimea X numite muchii.. Se numesc noduri adiacente orice pereche de noduri între care există o muchie. ex:muchia [1,2] Spunem că un nod este incident cu o muchie.
 5. Cand vorbim de arbori notiunea de varf e inlocuita de notiunea de nod . Def. Numim arbore un graf conex si fara cicluri Def. Un arbore este un graf aciclic pentru care exista un nod numit radacina si orice 2 noduri i si j exista un drum prin radacina care le uneste
 6. Graf complet = graf neorientat G=(V,E) în care există muchie între oricare două noduri. Numărul de muchii ale unui graf complet este: nr*(nr-1)/2.Unde nr este numarul de noduri graf complet. Nr de muchii: 4x(4-1)/2 = 6 Numim ordinul unui graf, numărul de noduri al grafului, deci cardinalul mulţimii X(G), şi notăm această valoare cu G
 7. Un graf reprezinta, intuitiv, o figura formata din puncte legate prin sageti. In timp ce punctele pot fi indivizi, colectivitati, evenimente, sagetile reprezinta legatura care se stabileste intre ele. Considerand o multime finita si o aplicatie care ataseaza fiecarui element o submultime numim graf cuplul . Definitie

0 Graf complet cu 3 varfuri 1 Drum cu 2 varfuri 1 Graf complet u 2 varfuri 0 Nici un raspuns corect. 533 [18, ALBU Raluca] 0 are trei cicluri 0 e de lungime impara 0 nici un raspuns nu e corect. 459 [20, BERAR Ioana Monica] 1 numarul de posibilitati de miscare a atomilor in spatiul tridimensiona Graf neorientat un graf G=(V,E), în care relaţia binară este simetrică: dacă (v,w) E, atunci (w,v) E. Graf orientat un graf G=(V,E), în care relaţia binară nu este simetrică Teoremă : Dacă graful orientat G are n noduri {x1,x2,xn} atunci numărul total de grafuri orientate care se pot forma cu aceste noduri este: Gradele unui nod. A. Grafuri neorientate Definitie: Se numeste graf neorientat o pereche de multimi G = (A,B) in care A este multimea nodurilor (este finita si nevida) si B e multimea relatiilor/muchiilor. B = { (x,y) / x apartine lui A, y apartine lui A } G1 Hotărârea nr. 235/10.04.2019 emisă de CNCD; Urmărește-ne pe ©2021 KFC. TOATE DREPTURILE REZERVATE.. mate. matefin. True/False. Indicate whether the sentence or statement is true or false. F 1.Dispersia unei constante C=2009 este egala cu -2009. F 2. Schema binomiala sau schema lui Bernoulli se mai numeste si schema bilei nerevenite. F 3. Momentul centrat de ordinul intii corespunzator unei variabile aleatoare se mai numeste si abaterea medie.

32123454567890 126. Un arbore H cu 3123454567891 noduri este acel graf fără cicluri şi care are.. muchii 1048576 127. Daca un graf are 20 muchii atunci numarul de orientari posibile ale tuturor muchiilor sale este egal cu..... 2017036 128 Un graf neorientat cu n noduri are n(n-1)/2 muchii. Exista un singur graf complet neorientat cu n noduri. Exista mai multe grafuri orientate complete cu n noduri. 4. Grafuri bipartite Fie G=(A,B) neorientat. G23: Un graf bipartit este bipartit complet daca fiecare nod din multimea A1 este adiacent cu toate nodurile din A2 si reciproc. G24: 5

teorie grafuri orientate - Grupa1inf

 1. O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo
 2. ologie Lanturi. Drumuri Cicluri. Circuite Reprezentarea grafurilor in memorie Matricea de adiacenta Liste de adiacenta Vector de muchii Matricea noduri-arce Parcurgerea grafurilor Metoda Breadth First (BF) Metoda Depth First (DF) Tipuri de grafuri Graf partial Subgraful unui graf Graf complet Graf bipartit Grafuri conexe Grafuri tare conexe.
 3. Cautarea optimului printre toate variantele de cicluri nu este o solutie fezabila deoarece pentru un graf G numarul de cicluri poate fi foarte mare. De exemplu pentru graful complet Kn avem (n1)! 2 cicluri hamiltoniene distincte. Exemplul 3.17 Graful din figura 2.20 nu este hamiltonian (nu admite un ciclu hamilto-nian)
 4. e gradul unui nod citit de la tastatura si se afigeze pentru un nod citit nodurile adiacente cu acesta si se afiseze.
 5. Cel mai tare site de referate din Romania. Contine referate din toate domeniile

Aflat sub incidenta Art.19 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului (adoptata de catre Adunarea Generala a Natiunilor Unite pe 16 decembrie 1948, la Paris in cadrul Rezolutiei 217A), nu pot fi tras la raspundere pentru opinia mea legata de problematica abordata in acest articol, in care, in urma unor investigatii aprofundate, imi exprim un punct de vedere strict personal Subiectul V FTP = File Transfer Protocol - un protocol standard de re ea folosit pentru transferul de 1 fiierentreclientiserverntr-ore eadecalculatoare 2 Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera motor de c utare aplica ie utilizat pentru c utarea pe internet a paginilor web, dup criterii specificate: un cuvnt, o combina ie de cuvinte, o. Grafuri Hamiltoniene. Def! Graf complet si graf bipartit Se numeste graf complet cu n varfuri,notat K indice n (Kn),un graf G= (X,U) cu Pentru a verifica daca un graf este conex sau nu se realizeaza o parcurgere pornind din varful 1 si daca numarul de varfuri vizitate este n atunci graful este conex

Grupa-5: Teorie Grafuri Orientat

CerințaDându-se un număr natural N, aflaţi numărul de

 1. Grafuri - Informatic
 2. Drum hamiltonian - Wikipedi
 3. Informatica: teorie-grafuri orientat
 4. Grafuri neorientate - rasfoiesc

Ciclu (teoria grafurilor) - Wikipedi

Video: Prof. Florin Giurcă - Lecții de informatică: Grafur

Informatica: mai 201

 1. Echipa A.M.A.R
 2. TEMA_GRAF-1 - Scrib
 3. Informatica: Dirac + Parcurgerea grafurilor neorientate in

(PDF) GRAFURI NEORIENTATE Oana Stefania - Academia

 1. ELEMENTE DE TEORIA GRAFURILOR - ScriGrou
 2. Informatica, Grafuri 11
 3. aprilie 2010 - Grupa1inf
 4. PPT - GRAFURI NEORIENTATE PowerPoint Presentation, free
 5. Teoria Grafurilor - Tem
 6. Introducere in teoria grafurilor refera
Becuri LED E14 E27 GU10 GU5