Home

Admitere master uaic

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) a aprobat oferta de studii pentru admiterea 2021, precum și condițiile de înscriere a candidaților. La studii de licență, oferta de admitere cuprinde 78 de specializări, în timp ce pentru master candidații vor avea de ales între 122 de programe de studii Concursul de admitere la programele de studii de licență și master se desfășoară la nivelul facultății. Înscrierea candidaților români de pretutindeni se poate realiza în perioada 12-17 iulie 2021 printr-una din următoarele metode

Chimie – Admitere Master – Admitere 2021 – Universitatea

Admitere - sesiunea iulie 2021 Domenii, programe, forma de învățământ Condițiile de admitere Media de admitere: 60% media examenului de licență; 40% nota la interviul în limba de predare a programului. Criteriul de departajare a candidaților cu aceeași medie: 1.Media ECTS a anilor de studiu; 2.Media examenului de bacalaureat. Taxa de înscrier Masterul de cercetare trebuie să fie prima opțiune, dacă se optează pentru acest master. Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2021 Calendar admitere. Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 12-17 iuli

REZULTATE SITUAȚIA ÎNSCRIERILOR Informații actualizate 5.04.2021 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) oferă candidaților, începând cu data d Acasa / Master / Economie și Administrarea Afacerilor - Admitere Master. Economie și Administrarea Afacerilor - Admitere Master admin 2021-07-16T13:49:14+02:00. Project Description. OFERTA DE ADMITERE; CUM TE ÎNSCRII; sau online pe site-ul de admitere: www.inscriere.uaic.ro,. Calendarul și condițiile de admitere pentru fiecare facultate din cadrul UAIC pentru studii de licență sau master cetățeni români sau români de pretutindeni este disponibil la adresa: https://admitere.uaic.ro Rezultate admitere 2021 IMPORTANT: Rezultatele se vor afișa în perioada 19-21 iulie, fiecare facultate publică listele pe site-ul propriu, imediat ce sunt finalizate. Listele cu rezultate nu se publică simultan la toate facultățile, timpul de elaborare a listelor variază în funcție de numărul înscrierilor la fiecar

Admitere Masterat - Admitere 2021 - Universitatea

 1. 18 iulie 2021 - înscrierea se face doar online la adresa de e-mail: admitere@uaic.ro cu documentele scanate; 19-20 iulie 2021 - înscrierea se va face online la adresa admitere@uaic.ro și în format fizic, între orele 9:00- 15:00, la sediul Filialei din Botoșani (Colegiul Național A.T. Laurian, Str. Nicolae Iorga, nr. 19, Botoșani)
 2. Facultatea de Fizică Universitatea Alexandru Ioan Cuza Bd. Carol I, Nr. 11, 700506 Iași, România Telefon: +40 232 201050; +40 232 20105
 3. Admitere la studii universitare de master Lista candidaţilor înscrişi la master. Dacă nu vă regăsiți în această listă, vă rog să trimiteți un email la adresa sorin.mocanu@uaic.ro sau să sunați la numărul 0725 451703. Call center admitere la UAIC. În cadrul proiectului FDI Șanse egale la educație - echitate în societate

Rezultate admitere Master În atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care doresc CAZARE în căminele UAIC REZULTATE FINALE ADMITERE ADMITERE 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie - Iași. În acest an, admiterea se va desfășura atât prin depunerea dosarelor în format fizic, cât și online În atenţia candidaţilor admişi (anul I de studiu, licenţă şi master) care doresc CAZARE în căminele UAIC: Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 30.07.2021) - LISTE FINALE sesiunea Iulie 2021: Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 29.07.2021 S-au afişat listele cu rezultatele la Admitere - etapa I, Septembrie 2020: LICENŢĂ Cetăţeni români MASTER Cetăţeni români Candidaţi români de pretuntideni Următoarea etapă, pentru candidaţii declaraţi ADMIS, va implica: Citește mai mult » Rezultate Admitere (etapa I) - sesiunea Septembrie 202

Master - Alexandru Ioan Cuza Universit

 1. Created Date: 7/30/2021 4:30:51 P
 2. ADMITERE 2021: Studii universitare de masterat. 13 mai 2021. 10 iunie 2021. Pr. dr. Ștefan Lupu Admitere, Studii universitare de masterat. Programul oferit pentru studii universitare de masterat. Metodologie_Admitere_Master_2021. Vezi videoclipul de prezentare. Teologie Romano-Catolică Practică și misionară (2 ani, IF) Perspective de carieră
 3. Studii de licenţă; Studii de master; Notă: În condițiile pandemiei Covid-19 și ținând cont de toate implicațiile acesteia, Facultatea de Informatică a decis ca în acest an să nu organizeze Concursul elevilor de liceu. În schimb, rezultatele obținute la edițiile anterioare ale concursului vor fi luate în considerare la admiterea la studii de licență din acest an. Mai multe.
 4. Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel: -60% media obţinută la examenul de licenţă -40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini). Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate
 5. Examene. eSIMS - Accesare şi vizualizare rezultate. Hotararea Senatului UAIC nr. 30/27.05.2021. PROGRAMAREA restantelor si maririlor de nota, din sesiunea 14-20 iunie 2021. Programarea examenelor şi colocviilor din sesiunea 31 mai - 13 iunie 2021. Hartă site. Caută

Master. Anunţuri. Orar. Fişe semestriale. Structura anului universitar şi obligaţiile didactice ale studenţilor. Programarea examenelor. Medii. Susţinerea examenului de disertaţie. Repartizarea semestriala a locurilor taxă/buget Confirmarea locului - admitere master se va face în Corp B UAIC, Etaj 1, Sala B467. ATENȚIE! Candidații admiși în faza a II a care nu confirmă locul în zilele de 28 și 29 iulie vor fi declarați respinși, urmând ca locurile să fie redistribuite în data de 30 iulie 2021 Alte detalii sunt disponibile pe situl Admitere la UAIC, inclusiv Metodologia de admitere la studii de master. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2020 Calendar admitere. Perioada de înscriere (sesiunea Iulie): 13-24 iulie ora 16:00 (Atentie! Crearea conturilor este posibilă pe 24 iulie până la ora 14:00

Litere - Admitere Master - Admitere 2021 - Universitatea

Anale UAIC, seria Ştiinţe ale Educaţiei; Apariţii editoriale; Volum aniversar 10 ani; Metodologie admitere master, iulie-septembrie 2019 - Admitere iulie 2019 - Admitere septembrie 2019. DOCTORAT (ciclul III) Studii de Doctorat. Metodologie admitere doctorat 2019-202 Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţie

Admitere iulie 2021 - studii de master - Facultatea de

 1. 1% fișe cu necesar corecții - Fișe care au nevoie de răspunsul candidaților. Dacă aceștia nu răspund până pe data de 26.06.2020 ora 10:00 fișele vor fi invalidate. 0% fișe care nu au fost verificate încă. 5% fișe care nu au fost trimise la verificare (au starea de preînscriere în aplicație - Aceste fișe nu intră în procesul.
 2. istrative, Științe politice, Drept) - IFR - MSE Nr. dosar Medie admitere Rezultat 11 9.17 ADMIS TAXĂ 13 9.10 ADMIS TAXĂ 39 8.78 ADMIS TAXĂ 01 8.71 ADMIS TAXĂ 05 8.62 ADMIS TAXĂ Program Master: Studii Europene și Vecinătatea Estică a UE - IF - SEV
 3. Admitere Master 2021 media@uaic 2021-07-30T14:19:47+03:00 LISTE INTERMEDIARE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, CANDIDATI ROMANI DE PRETUTINDENI LISTE INTERMEDIARE KTS IASI - ROMANI DE PRETUTINDENI (BUGET CU BURSA, BUGET FARA BURSA, TAXA, IN ASTEPTARE
 4. Admitere master iulie 2020 - rezultate după refacerea listelor. Citiţi cu atenţie toate informaţiile de mai jos. Indicaţiile privind confirmarea locurilor trebuie citite de către toţi candidaţii admişi a căror situaţie s-a schimbat prin refacerea listelor, indiferent în ce mod, pentru a afla dacă mai sunt formalităţi de îndeplinit şi care sunt acestea, după caz

Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din

Dacă v-ați înscris online (sau dacă v-ați făcut cont pentru site-ul înscriere.uaic.ro) puteți folosi acel cont. Dacă v-ați înscris fizic (sau dacă nu mai aveți contul pentru inscriere.uaic.ro), trimiteti un email la contact@feaa.uaic.ro specificand numele complet si masterul; Ce trebuie să faceți, după autentificare Admitere S.D. Cadrul general al admiterii la doctorat; Organizarea concursului de admitere; Rezultatele admiterii și procedurile ulterioare; Activități S.D. Regulamente si proceduri administrative; Cursuri PPUA și orar; Programul de cercetare științifică; Seminarii doctorale & întâlniri alumni doc; Publicare S.D. Programare susțineri. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași (UAIC) intenționează să își dezvolte învățământul preuniversitar prin înfiinţarea unei structuri gimnaziale și, ulterior, liceale. Începând cu anul școlar 2020-2021, Școala Primară Junior a fost inclusă. Citește mai mult » Admitere Centrul de Studii Europene - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. Centrul de Studii Europene (CSE), departament interdisciplinar din cadrul Facultății de Drept, organizează programe de educație și formare profesională prin studii interdisciplinare și specializate de master și cursuri postuniversitare de scurtă durată. rezultate admitere anul i licenta - romÂni de pretutindeni, sesiunea iulie 2021; rezultate admitere anul i master - candidaŢi romÂni, sesiunea iulie 2021; rezultate admitere anul i master - candidaŢi romÂni de pretutindeni, sesiunea iulie 2021; call center admitere la uaic; admitere în anul i de licenţă, sesiunea iulie 202

Created Date: 7/30/2021 2:51:29 P

Economie și Administrarea Afacerilor - Admitere Master

Exemple: Admitere FEAA licenţă St.Economice. Admitere FB licenţă Biologie. Admitere FD master Drept. pe documentul scanat trebuie să apară obligatoriu data şi semnătura deponentului, ştampila băncii şi semnătura operatorului bancar, ÎN ORIGINAL Rezultate admitere la master. Lista candidatilor din Republica Moldova declarati admisi la domeniul Fizica master - in ordine descrescatoare a mediilor; Extensiunea Bălți — Lista candidaților admiși, ordonați după media generală, descrescător În perioada 21.07-23.07.2021, 26.07-28.07.2021 ADMITERE LICENŢĂ ŞI MASTER - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020 *** REZULTATELE ADMITERII - SEPTEMBRIE 2020. 1. Studii universitare de licenţă. Candidați români, admiși pe locuri cu finanțare de la buget sau cu tax

Admitere - Hom

Rezultate admitere studii de MASTERAT români de PRETUTINDENI, sesiunea iulie 2021 (afişare 29.07.2021) - runda MEDIA DE ADMITERE: Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel: -60% media obţinută la examenul de licenţă -40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini). Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate

B-dul Carol I nr. 11, cod 700506, IAŞI Secretariat full-time learning: +40 232 201058 +40 232 201158 Fax: +40 232 201858 Secretariat distance learning Iul 03 2020. Admitere licență sesiunea iulie 2020. Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice organizează înscrieri la concursul de admitere la studii de licență, sesiunea iulie 2020, în perioada 13 - 24 iulie 2020. In acest an sunt scoase.. The master program is addressed primarily to graduates of first cycle specializations in Political Science, International Relations and European Studies, Communication, Journalism, Public Administration, Sociology, Philosophy, Law, Economics and Business Administration, Foreign Affairs, Theology, and Education or for those who wish to operate.

Programe de studii organizate în Extensiunile UAIC, an

Rezultate - Admitere 2021 - Universitatea „Alexandru Ioan

Filiala Botoșani - Admitere 2021 - Universitatea

Dragi studenți și viitori studenți, pentru următoarele săptămâni ech... ipa de administrare a paginii FEAA va intra în vacanță. În perioada 01 - 31 august 2021 nu se eliberează acte de studii. Cu toate acestea o să vă răspundem în continuare mesajelor dumneavoatră în timp util. Vacanță plăcută și succes tuturor! See Mor Candidații care nu se pot înscrie online din motive tehnice (lipsă desktop/laptop, lipsă acces la internet) se pot înscrie în perioada 16, 17, 18 și 22, 23, 24 iulie 2020, orele 9-15 în sala II.7 (Corp A. etaj 1) (Acte necesare). Înscrierea la concursul de admitere se face personal pe baza cărţii de identitate sau de către o altă persoană pe bază de procură Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Cod IBAN. RO 68 BRDE 240 SV 895 344 52400. Cod taxă (taxă de admitere) 28. Forma de învățământ. Licență ZI. Licență ID. Master ZI FORMULAR PRECAZARE ONLINE . Candidaţii declaraţi ADMISI în sesiunea de admitere din iulie 2021 şi care şi-au confirmat locul pentru ciclurile de licenţă şi master - învăţământ cu frecvenţă, care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi şi care solicită obţinerea unui loc de cazare în căminele UAIC pentru anul universitar 2021-2022 trebuie să completeze on-line.

Admiterea la studii de master - Facultatea de Fizic

ADMITERE LICENȚĂ Specializări pe domenii în științe economice și științe sociale și politice. ADMITERE MASTER Programe de masterat cu discipline prealabile și făra discipline prealabile. ADMITERE DOCTORAT Alege dintre cele 8 domenii ale școlii doctorale a facultății noastre Consultaţi programa de studii şi informaţiile oferite de situl Admitere la UAIC. Informaţii privind admiterea - sesiunea iulie 2020 Metodologie. Consultaţi Metodologia de admitere la studii de licenţă a Universităţii Alexandru Ioan Cuza Iaşi. Calendarul admiterii. Perioada de înscriere: 13-24 iuli

Admitere - Studii de masterat Facultatea de Liter

 1. Confirmarea locului. Acasă. ADMITERE 2021. Confirmarea locului. Confirmarea locurilor *: 22-24 iulie 2021, intervalul orar 9.00-16.00, Amfiteatrul Mihail Kogălniceanu, Corp A. * în perioada 27 - 28 iulie, intervalul orar 9.00-16.00, se va organiza o nouă sesiune de confirmare a locurilor pentru candidații admiși în urma revizuirii listelor
 2. im de studen{i pentru organizarea unei formalii de studii, in cazul in care l
 3. Absolvenţii de studii de licenţă vor concura, anul acesta, pe 4000 de locuri disponibile pentru studii de master: 2300 fără taxa şi 1700 cu taxă. La Universitatea Alexandru Ioan Cuza, admiterea va fi organizată în perioada 16 - 20 iulie, ierahizarea candidaţilor realizându-se în mare parte pe baza notei la examenul de licenţă
 4. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași organizează sesiunea de admitere la facultate, la studii de licență și master, în perioada 16-21 iulie, respectiv 16-25 iulie 2014. Proaspeţilor absolvenţi de liceu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza le oferă 3415 locuri fără taxă şi 2000 de locuri cu taxă. Oferta academică cuprinde 72 de programe de studiu de [
Master

Admitere Master iulie 2020: Confirmarea locului după refacerea listelor Candida ii declara i admi și, afla i ini ial pe una dintre listele cu tax ă şi care dup ă refacerea listelor au trecut pe locuri finan ate de la buget, au obliga ia de a-și confirma locul în perioada 11 - 21 august Studii de master. În prezent Facultatea de Informatică pune la dispoziţia studenţilor 6 programe de masterat, la zi in limba engleza. Planul de învăţământ este structurat pe 4 semestre de câte 14 săptămâni, cu 14 ore săptămânal. Numărul de credite alocat fiecărui semestru este de 30, totalul fiind astfel de 120 credite. Rezultate admitere studii de MASTERAT, sesiunea iulie 2021 (afişare 21.07.2021) - extensiune Bălţi, filiale Botoşani, Focşan Regulamente privind activitatea profesională a studenților Licență și master Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de licență, aplicabil studenților înmatriculați începând cu anul universitar 2020-2021, anul I de studii Regulamentul privind activitatea profesională a studenților din ciclul de studii universitare de. ADMITERE 2021 LISTE INTERMEDIARE STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA, CANDIDATI ROMANI DE PRETUTINDENI LISTE INTERMEDIARE EFS ROMANI DE PRETUTINDENI (BUGET CU BURSA, BUGET FARA BURSA, IN ASTEPTARE) LISTE INTERMEDIARE KMS ROMANI D

E. Absolvenţi ai Universităţii, care solicită cazare pentru înscrierea la concursurile de admitere sau în vederea pregătirii pentru admitere în acest an, la studiile de master/doctorat, la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în limita locurilor disponibile. 2: A. Grupuri organizate de elevi; 20 lei/loc/zi: 25 lei/loc/z EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORTIVĂ Excelență în Înfiinţată în 1960 în cadrul Institutului Pedagogic de 3 ani, facultatea a fost trecută în cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza în 1966. A funcţionat ca secţie pe lângă diferite facultăţi până în 1994, când s-a transformat în Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

Sesiune specială Erasmus, an universitar 2020-2021. În acord cu cu Hotărârile Senatului UAIC nr. 30 din data de 27.05.2021 și nr. 19 din data de 24.06.2021, au fost aprobate perioadele de desfășurare a sesiunilor speciale de evaluare academică pentru studenții care au beneficiat de mobilități Erasmus+ în anul academic 2020-2021, după cum urmează Pentru anul universitar 2013-2014, Facultatea de Teologie Romano-Catolică propune programul de masterat Strategii ale carităţii creştine. Cursurile acestui master sunt oferite în colaborare cu Facultatea de Filozofie - Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială şi se vor desfăşura pe o perioadă de doi ani (patru semestre). Misiunea programului de master Strategii ale. Procesul de completare fișa înscriere (Valabil si pentru 2021) YouTube. Valy Greavu. 2.46K subscribers. Subscribe. (2) Admitere Online UAIC 2021 - Creare Fisa inscriere. Watch later

Facultatea de Istorie. Universitatea Alexandru Ioan Cuza B-dul Carol I, Nr.11 Iaşi, România RO - 700506 ; Telefon: +40 (232) 201056 Fax: +40 (232) 20115 Ad mi tere Master 2021: Co n fi rmarea l o cu l u i Candidațiideclarațiadmișiauobligațiadea-șiconfirmaloculînperioada22-30 iulie 2021 Rezultate admitere studii de master - 2016. 12. Lista de rezervă iulie 2016 licenta. 13. Lista candidaţilor admişi la studii de master cu taxă. 14. Lista candidaţilor respinşi - master. 15. Lista candidaţilor admişi cu taxă (absolvenţi licenţă 3 ani), specializarea CSIP -21 iulie 2008 candidat admis /respins la concursul de admitere de la Facultatea de Biologie, specializarea _____ iulie /septembrie sesiunea ,având media de admitere _____,vă rog să-mi aprobați. retragerea dosarului din concursul de admitere. Menționez că solicit aceasta deoarece _ ____ 1. Nota de informare privind protecţia datelor - Admitere: 2. Procedură admitere online - master: 3. Metodologie-privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de masterat pentru anul universitar 2020 - 202

Rezultate admitere Maste

ADMITERE 2021 - Facultatea de Geografie și Geologie - Iaș

Drept – Admitere Master – Admitere 2021 – Universitatea

Admitere studii universitare de masterat Facultatea de

Facultatea De Istorie Iasi Admitere - lkasdjiiasFacultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice IasiErasmus

Metodologie admitere și Număr de locuri Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2021-2022 Calendar admitere. înscrierea candidaţilor (depunere dosare): 01 - 06 septembrie 2021 (cu excepția zilelor de 04 și 05 septembrie) Admitere master - Sesiunea iulie 2020 Afi şat: 10.08.2020 LISTA candida ilor declara i admi şi pe locurile subven ionate de la buget Specializarea: INGINERIA SISTEMELOR SOFTWARE Deoarece este necesar un num ăr minim de studen i pentru organizarea unei forma ii de studii, în cazul în care la unele mastere nu este atins num ărul minim, TO I. Programul oferit pentru studii universitare de masterat Metodologie_Admitere_Master_2020 Vezi videoclipul de prezentare pe Youtube Teologie Romano-Catolică Practică și misionară (2 ani, IF) Perspective de carieră Programul de studii Teologie Romano-Catolică Practică și Misionară pregătește preoți pentru cultul romano-catolic profesori pentru învățământul religios liceal expert. Licență și Master: 15-20 iulie 2019. SELECȚIA CANDIDAȚILOR ȘI. AFIŞAREA REZULTATELOR. Licență și Master: 21-23 iulie 2019. Taxă de înscriere: 150 RON pentru Licenţă: Geologie, Inginerie Geologică. 150 RON pentru Master: Geochimia Mediului, Geologie de Sondă Corp B, Universitatea Al. I. Cuza din Iași Bulevardul Carol I nr. 20A Iaşi - 700505, România; Tel: +40 232 201074 Fax: +40 232 201474, +40 232 20187