Home

Admitere master usamv cluj

Admitere USAMV Cluj. contact@usamvcluj.ro admitere@usamvcluj.ro Tel: +40-374-492.010. Admitere USAMV Cluj-Napoca. meniu. > Rezultate Master Etapa 1 - 16.07.2021. Facultatea de Agricultură. Facultatea de Stiinta si Tehnologia Alimentelor - Specializări: Managementul calităţii alimentelor (engleză: Food Quality Management) Sisteme de procesare şi controlul calităţii produselor alimentare. Siguranţa alimentară şi protecţia consumatorului. Gastronomie, Nutritie și Dietetică Alimentară Admitere USAMV Cluj. contact@usamvcluj.ro admitere@usamvcluj.ro Tel: +40-374-492.010. Admitere USAMV Cluj-Napoca. meniu. MENU MENU. Admitere; Licență. ©2016 - Facultatea de Horticultură str. Mănăştur nr. 3-5, 400372 Cluj-Napoca, Romania Tel.+ 40-756-013.439 Fax + 40-264-593.792 E-mail: secretariat.horticultura@usamvcluj.r

Taxa de admitere sau taxa de școlarizare poate fi achitată onsite sau online în contul. IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV Cluj-Napoca. În formularul de plată la rubrica - EXPLICAȚIE - se va completa - Numele și prenumele candidatului pentru care se face plata, Facultatea, Programul de studii, Forma de învățământ - ZI/ ID Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca +40-264-596.384 int. 192 +40-264-593.792 secretariat.zootehnie@usamvcluj.r agricolË 1869 usamv cluj-napoo universitatea de agricole medicinÄ veterinarÄ cluj-napoca calea mänä§tur 3-5, 400372, cluj-napoca tel: 0264-596.384, fax: 0264-593.79 Studii universitare de master. Art.41. Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii vor încărca în platforma dedicată admiterii documentele specificate menţiona, cu asumarea responsabilității de către candidați cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale. Art. 42

CONTACT ADMITERE. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Bd. Mărăşti nr. 59, Sector 1 Bucureşti, 011464. Telefon: +40 (21) 318 25 64. Fax: +40 (21) 318 28 88. Email: post@info.usamv.ro. Web: www.usamv.ro. Contact Presă - Purtător de cuvânt: Cornea Alexandra +40 744 641 930. comunicare@usamv.r Admitere USAMV Cluj. Dosar de concurs. Documente necesare înscrierii la concurs - master. RU 45 - Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2020-2021 - link. Înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca se face

Ghid admitere master RO. Master admission guide EN. Pentru admiterea la master, vineri 16.07.2021, canditatii inscrisi vor putea sa dea testul grila la orele 12:15; 13:15 si 14:15 iar link-urile de acces online precum si informatii aditionale se regasesc la urmatorul link: LINK-URI-MET-MASTER!!! Referintele bibliografice se pot accesa in cadrul. Admitere 2020 Informații AICI! Înscrierea candidaților va fi continuă, începând cu data de 7 iulie și până la 1 octombrie 2020. Platforma de înscriere online Înscrierea la colegiul de Tehnician silvic se va face AICI Ierarhizarea candidaților și declararea calității de admis/respins/în așteptare se va face săptămânal, urmată de semnarea on-line sau on-site a contractelor. Admitere USAMV Cluj. Probe de concurs (1) Facultatea de Agricultură Admiterea se realizează pe baza mediei examenului de licență și a interviului: M LIC - este media examenului de licenţă (diplomă); M TG/I - este media interviului.. Interviul se va da în ultima zi de înscriere, conform calendarului

Clujul are cel mai bun liceu din România, cu promovabilitate integrală şi cele mai bune medii la admitere şi Bacalaureat. Colegiul Naţional Emil Racoviţă din Cluj-Napoca a obţinut cel mai mare punctaj în topul celor mai bune licee din România, în 2021. Media aritmetica a mediilor de admitere la liceu a fost 9.74, media aritmetică [ Admiterea 2020 la USAMV Cluj-Napoca: on-line şi on-site. La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, înscrierile pentru studiile de licenţă şi de masterat pentru anul academic 2020-2021, se fac în perioada 7 iulie - 1 octombrie 2020, la cele 5 facultăţi ale Universităţii - Facultatea de.

ADMITERE 2021/ UBB scoate la concurs peste 9.000 de locuri bugetate la licență și master. Înscrierile încep în 12 iulie. Admitere 2021 USAMV Cluj-Napoca/ Practica, o componentă principală a învățării și dezvoltării pentru studenții la Horticultură. Cireșe de la USAMV, 6 lei kilul admitere master 12 iulie 2021 29 iulie 2021 6 septembrie 2021 15 septembrie 2021 Pentru criterii de admitere, specializări, taxe, cifre de școlarizare și alte informații Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Victor Babeş Nr. 8, 400012 Cluj-Napoca Tel: +40-264-597-256 Fax: +40-264-597-25

Facultatea de Medicină UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca. Str. Louis Pasteur nr 4, et 1, 400349 Cluj-Napoca Tel : +40-374-834-114 Fax: +40-264-597-25

Înscrie-te simplu, fără taxe de înscriere și înmatriculare sau bătăi de cap! Înscrierile pentru concursul de admitere online, la toate programele de studii universitare de licență și master organizate în cele șapte facultăți ale Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), vor începe cu data de 6 Iulie 2020 Cu acest prilej, candidaţii declaraţi admişi vor completa şi semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca (3) Candidaţii declaraţi admişi, care nu semnează Contractul de Studii în termenele prevăzute în calendarul de admitere, pierd locul câştigat prin concurs Detalii despre admiterea 2020 la USAMV Cluj-Napoca se pot găsi pe site-ul dedicat: https://admitere.usamvcluj.ro/. Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca CUI: 428838

Concursul de admitere pentru programele de studii universitare de doctorat (18) Dosarul de concurs de admitere la doctorat va conţine următoarele documente:. a) fişa de înscriere; b) original și copie după diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (sau echivalentă cu aceasta), şi diploma de master (dacă este cazul); diploma de master este obligatorie pentru absolvenţii ciclului de. Admiterea 2017 la USAMV Cluj-Napoca: 1766 locuri licenţă şi 737 locuri master La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, înscrierile pentru studiile de licenţă şi pentru studiile de masterat, pentru anul academic 2017-2018, se fac în perioada 17-22 iulie 2017, la cele 5 facultăţi al Senatul USAMV Cluj-Napoca, aprobă comisia de admitere pe universitate (la propunerea Consiliului de Administraţie) şi comisiile de admitere pe facultăţi (la propunerea consiliilor.

Rezultate Master Etapa 1 - 16

Durata studiilor: 2 ani; Forma de învățământ zi; Titlul obținut : master of science. Limba de predare: limba engleză; Programul de master Agribusiness are rolul de a aprofunda cunoștințele unui absolvent de studii superioare la nivel de licență în domeniul creării, gestionării și dezvoltării unei afaceri în domeniul agricol, de comercializare a inputurilor agricole sau de. RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica - Tematica Admitere Master . Agricultură organică.

Masterat - USAMV Clu

 1. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA Calea Mănăştur 3-5, 400372, Cluj-Napoca Tel: 0264-596.384, Fax: 0264-593.792 www.usamvcluj.ro Media Media anilor de facultate: Media examen de licenţă: Media Interviu Media Interviu Media Interviu Media Interviu Media Interviu Media Interviu Media Interviu Media Intervi
 2. Pentru studiile de licenţă şi master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Casa copilului, copiii personalului auxiliar din USAMV Cluj-Napoca, o singura dată, la specializarea unde depun actele în original
 3. Vezi Calendarul complet de Admitere USAMV 2021-2022. Alege programul de studii dorit. LICENȚĂ. MASTER. Biotehnologii Agricole. 31 locuri IF buget / 19 locuri IF cu taxă. Biotehnologii în protecţia mediului. 25 locuri IF buget. 105 locuri IF cu taxă
 4. Facultăţi. Programele de studii din cadrul USAMV Cluj-Napoca funcţionează, începând cu anul universitar 2005-2006, pe structura ciclurilor de studii stabilită de Procesul Bologna. Oferta educaţională a USAMV Cluj-Napoca se bazează pe cele trei cicluri de studii: - licenţă. - master. - doctorat
 5. REDUCERI: (1) Pentru studiile de licenţă și master sunt scutiţi de taxă de înscriere copiii personalului didactic în activitate sau pensionar, personalul angajat în USAMV Cluj-Napoca, precum şi pentru copiii personalului angajat, pensionat sau decedat pe perioada angajării la USAMV din Cluj-Napoca, copiii orfani de cel puţin un părinte, copiii proveniţi de la Centrele de plasament.
 6. Programul de studii masterale MANAGEMENTUL RESURSELOR NATURALE ȘI AGROTURISTICE. Absolvenții masterului vor dobândi abilități și competențe profesionale esențiale pentru cunoașterea și evaluarea funcționării ecosistemelor montane și valorificarea lor durabilă. Pe parcursul desfășurării programului de studiu, masteranzii vor.

Admitere master - Facultatea de Horticultură - USAMV Clu

TAXE DE ADMITERE ȘI ȘCOLARIZARE : Admitere USAMVC

Admitere - USAMV Clu

Selecţia candidaţilor, la studiile universitare de master (pe domenii şi programe de studii ) pentru anul universitar 2020-2021 se realizează pe baza mediei generale (MG) de admitere egală cu media examenului de licenţă (diplomă); (Regulament de Admitere USAMV Cluj-Napoca) - Plan de învățământ 2017-2018- Fișele disciplinelor (2017-2018) - Proiectarea, amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi (2 ani) - Plan de învățământ 2018-201

Admitere - Usam

Programul de studiu Agricultură funcţionează în cadrul Facultăţii de Agricultură a USAMV Cluj-Napoca, având ca misiune principală formarea de specialişti (ingineri) pentru exploataţiile agricole, care pot realiza activităţi de creştere a potenţialului de producţie agricolă a zonei şi de valorificare complementară şi a altor resurse existente 3.4.2. Pentru înscrierea la concursul de admitere la USAMV Cluj-Napoca candidaţii trebuie să se prezinte la ghişeele special amenajate pentru admiterea la fiecare facultate a Universităţii. 3.5 Programul de studiu INGINERIA MEDIULUI. Pregătirea studenților în domeniul ingineriei mediului, beneficiază de condiții de studiu moderne și facilități de practică menite să asigure competențele profesionale necesare viitorilor specialiști. Perspectivele de construire a unei cariere a celor care aleg să urmeze această specializare.

Admiterea 2020 la USAMV Cluj-Napoca | on-line si on-site Detalii Categorie: Invatamant agricol 13 Mai 2020 La Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Cluj-Napoca, inscrierile pentru studiile de licenta si de masterat pentru anul academic 2020-2021, se fac in perioada 7 iulie - 1 octombrie 2020, la cele 5 facultati ale Universitatii - Facultatea de Agricultura, Facultatea de. ADMITERE 2021 - Facultatea de Horticultura USAMV Cluj-Napoca Despre sesiunea de admitere din acest an, condițiile oferite studenților, oportunitățile de practică și apoi în carieră detaliază decanul.. Informații suplimentare: www.usamv.ro; Tel. 0749 131 544, 0314 334 202 - Corp A, parter, Secretariat Doctorat. Înscrierea la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în cadrul IOSUD, într-un domeniu de doctorat nu este condiţionată de domeniul în care a fost dobândită diploma de licenţă sau master

Studii de masterat - USAM

Admitere Horticultura USAMV Cluj, Cluj-Napoca, Romania. 304 likes. Facultatea de Horticultur Acestea se vor achita online LA TREZORERIA Municipiului ClujNapoca in Cont IBAN RO35TREZ21620F330500XXXX, COD FISCAL-4288381, USAMV CLUJ Napoca. In formularul de plată la rubrica - EXPLICAȚIE- se va completa - Numele și prenumele studentului pentru care se face plata, Facultatea, forma de frecvență (ZI/ID), anul de studii, tranșa.

Admitere : Facultatea Inginerie Alimentara - Cluj-Napoc

USAMV Cluj-Napoca, singura universitate de profil din țară în clasam... entul internațional QS pe anul 2021 al instituțiilor de învățământ superior (pe domenii de studii) Clasamentul pe domenii de studii, pe anul 2021 a fost dat publicității de Compania Quacquarelli Symonds din Marea Britanie, care l-a și realizat. Clasamentul este împărțit pe cinci domenii de studiu, fiecare. Admitere la programul de master INGINERIE GENETICĂ ÎN AMELIORAREA PLANTELOR Comisia de admitere Preşedinte: Prof. dr. Mirela Cordea Membru Şef lucr. dr. Rodica Pop Secretar: Şef lucr. dr. Cristian Radu Sisea . DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ Admitere la programul de master Title: Afise admitere 2014 master, Author: USAMV Cluj-Napoca, Name: Afise admitere 2014 master, Length: 1 pages, Page: 1, Published: 2014-03-10 Issuu Search and overvie

Admitere 2021, USAMV Cluj-Napoca - Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii. Zootehnia este în fiecare an o constantă la nivelul admiterii la această facultate, semn că tinerii sunt interesați de acest domeniu, iar în strategiile naționale și internaționale un loc important îl ocupă și programul de studiu Piscicultură și acvacultură admitere colegiu de invatamant tertiar nonuniversitar. Facultati. NEWSLETTER Home USAMVBT Noutati Evenimente Galerie Foto. Documente Conducere Relatii internationale Studenti Alumni. Legislatie Cercetare Scoli doctorale Admitere Forme de invatamant Proiecte Banat Agralim Calitate Agenda Alegeri 2019-2020. Candidaţii declaraţi admişi vor semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca, on-line. Candidații declarați admiși la concursul de admitere sesiunea 2020 vor depune la secretariatele facultăților actele în original până în 5 octombrie 2020 Potrivit USAMV, dintre cele 840 de locuri bugetate la nivel de licenţă, 717 sunt repartizate statistic, 94 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 22 revin absolvenţilor de licee situate în mediul rural, iar alte şapte locuri sunt destinate candidaţilor de etnie romă. În oferta educaţională a USAMV Cluj-Napoca pentru românii de pretutindeni există 57 de locuri. Locuri admitere master 2020-2021 Metodologia Facultatii de Stiinte pentru admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2020-2021 Calendar admitere master

Studenții USAMV Cluj cer scurtarea vacanței de Paște | RFICine a rămas în cursa pentru şefia USAMV Cluj

2.500 de locuri, scoase la concurs de USAMV Cluj; ADMITERE 2021: Peste 9000 de locuri bugetate pentru licență și master la UBB Cluj; Ce faci atunci când jumătate din locurile de muncă vor dispărea în 2055? Admitere la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță din Cluj-Napoc Admitere - Nivel Master. Date de contact pe perioada admiterii 2021: Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR - tel. 0751919609. Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR- tel. 0751919609. Psihologia sanatatii publice si clinica LR- tel. 0751919609 Admitere 2021, USAMV Cluj-Napoca - Facultatea de Agricultură Acesta este rezultatul unui sondaj de opinie legat de viitorul meseriilor din viitor, realizat de o companie de pe Wall Street. Indiferent de cât de mult s-a schimbat situația în ultimul an, agricultura pare că nu s-a oprit, nevoia crescândă de hrană a omenirii fiind una din [

Tags: cluj google agricultura usamv bacalaureat cluj-napoca iulie august septembrie on-line campus studiu horticultura limba romana admitere facultatea licenta facultatea de medicina veterinara master inregistrare audio usamv cluj universitatea de stiinte agricole si medicina veterinara examenul de admitere adres USAMV Cluj-Napoca - LOCURI ADMITERE MASTER 2015, aprobate de MECS Facultatea Domeniul Programe de studii acreditate Capacit. de _colarizare Forma de învatamant Numar locuri Buget Tax Agricultur Agronomie Agricultur organic 300 IF 18 5 Managementul resurselor naturale _i agroturistice IF 18 5 Dezvoltare rural IF 18 5 Proteccia plantelor IF 16 Admitere licență Admitere master PLATFORMA ADMITERE ONLINE SEPTEMBRIE 2021. Admitere 2021. Licență. Master. Doctorat. Programe postuniversitare. UBB ~ Facultatea de Geografie ~ Cluj-Napoca.

Admitere - Facultatea de Horticultură - USAMV Clu

 1. Comisia pentru concurs admitere master 2020-2021 Comisia pentru examenul de admitere licenta 2020-2021 Comisia pentru repartizarea studentilor anul II IPA pe programe de studii 2020-202
 2. Specializări nivel master - FR. Facultatea de Geografie. Domeniul Geografie. Amenajare şi dezvoltare turistică, R. Facultatea de Biologie şi Geologie. Domeniul Biologie. Ştiinţele nutriţiei, R. Managementul calității în laboratoarele biomedicale, R. Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 3. Oferta locuri admitere 2012 la programele de studii din USAMV Cluj-Napoca pentru ciclul de MASTER ZI SI ID A. Inv ăţămînt cu frecven ţă - nr. de locuri alocate MECTS Facultatea Domeniul Programe de studiu acreditate sau autorizate ARACIS (A-AP) Durata ani Numar locuri Tax ă de înscriere Buget Tax ă LEI Agricultur ă Agronomi
 4. VIII FMV (28.09.2020) *. Pentru locurile disponibilizate, se va deschide o nouă listă de cereri online la finalul primei perioade de cazare. La cazarea în camere este obligatorie plasarea.
 5. Candidații declarați admiși vor semna Contractul de studii cu USAMV Cluj-Napoca, on-line. Candidații declarați admiși la concursul de admitere sesiunea 2020 vor depune la secretariatele facultăților actele în original până în 5 octombrie 2020
 6. Admitere 2021- Facultatea de Horticultura USAMV Cluj-Napoca Despre oportunitățile de practică ale studenților în timpul anilor de studiu! Vă așteptăm cu drag în comunitatea academică a universității..

Clujul are cel mai bun liceu din România

 1. ANEXA 1 USAMV Cluj-Napoca - LOCURI ADMITERE LICENŢĂ 2015, aprobate de MECS Facultatea Domeniul delicenţă Specializări / Programe de studiu acreditate (A) sau autorizat
 2. Facultatea de Agricultura din Cluj-Napoca se situează în fruntea facultăţilor de profil din ţară, fiind o facultate în care respectul faţă de profesie se învaţă alături de celelalte valori umane: onestitate, responsabilitate, spirit de echipa. Citește tot
 3. Folosim cookie-uri pentru a vă asigura că vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru web. Accept Condiții de confidențialitate Condiții de confidențialitat
 4. Oficiul permanent al admiterii. Simona-Maria Pop 0264-450443, 0264-405300, int. 5927 smpop@law.ubbcluj.r
 5. See more of Admitere Horticultura USAMV Cluj on Facebook. Log In. or. Create New Account. See more of Admitere Horticultura USAMV Cluj on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Related Pages. Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. College & University

Admiterea 2020 la USAMV Cluj-Napoca: on-line şi on-site

 1. a certificatul de competență lingvistică la examenul de admitere la programe de master desfășurate în limba română. Proba de exa
 2. Admitere 2021 - Facultatea de Horticultura USAMV Cluj-Napoca, Departamentul de Stiinte Economice USAMV Cluj More Elevii de la Liceul Tehnologic Alexandru Borza din Cluj-Napoca au primit vizita profesorilor noștri, în cadrul unui eveniment de promovare a admiterii la Facultatea de Horticultură, Dept. Științe Economice. Din delegația USAMV Cluj-Napoca au făcut parte Conf. dr.
 3. Rezultate admitere la USAMV Cluj-Napoca: afla daca ai intrat Publicat: 22 Iul 2013 | Vizualizari: 12871 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca a incheiat seria de inscrieri pentru admiterea la facultate sesiunea iulie 2013 si, de curand, a publicat rezultatele
 4. În total, pentru anul universitar 2021-2022 USAMV Cluj-Napoca scoate la concurs 1.368 locuri bugetate și 1.111 locuri cu taxă. Admiterea 2021 va avea următorul calendar: 12 iulie - 6 august, sesiunea I de admitere, pentru studii de licență și masterat; 6 septembrie - 24 septembrie, sesiunea a II-a de admitere, pentru studii de.
 5. Inspectoratul de Poliție Judeţean Cluj, în perioada 28.06.2021 - 11.07.2021, desfăşoară activitatea de înscriere a candidaţilor pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliţie Alexandru Ioan Cuza sesiunea 2021, urmând ca dosarele în volum complet să fie depuse de către candidați până la data de 23.07.
 6. Admitere UBB Cluj 2014. UBB Cluj va scoate la concurs, pentru anul universitar 2014-2015, la nivel de licenţă, un număr de 4.840 de locuri bugetate, peste 9.000 de locuri în regim cu taxă şi 2.500 de locuri pentru învăţământ la distanţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă

Admitere 2021, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Examenul de admitere în ciclul universitar de licență se va desfășura prin metoda tradițională, în datele de 25 și 26 iulie 2020, cu respectarea 25 iulie - examen scris de admitere la programele de studiu: Farmacie, Asistență Medicală Generală, Radiologie și Imagistică, Balneo-fiziokinetoterapie și Subiecte examen admitere umf cluj. Admitere 2021, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV Cluj-Napoca - Cluj24.ro Profesor: Zootehnia are un rol major în asigurarea conceptului de siguranță și securitate alimentară Absolvenții de liceu care doresc să-și continue studiile la nivel universitar au la dispoziție o paletă largă de domenii din care să aleagă Admitere 2021 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Calendar, locuri și cum se calculează media Universitatea Babeș Bolyai se pregătește pentru o nouă generație de studenți. Aproape 30.000 de locuri la licență și master USAMV Cluj scoate la concurs aproape 2.500 de locuri pentru anul universitare 2021-2022. Vezi calendarul admiteri

admitere - Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoc

عرض المزيد من ‏‎Admitere Horticultura USAMV Cluj‎‏ على فيسبوك. تسجيل الدخول. هل نسيت الحساب

Consiliere in cariera USAMV Cluj