Home

Model declaratie de avere consilier local

DECLARAŢIE DE AVERE Subsemnatul(a) _____, având funcţia de consilier local la Consiliul Local al Municipiului Roman, C.N.P._____, domiciliat(ă) în Roman, str. _____ _____, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) deţin următoarele:. Model pentru declaratia de avere si declaratia de interese 2019. Model pentru declaratia de avere. Model pentru declaratia de interese. Ghid de completare a declaratiilor de avere si de interese DECLARAȚII De AVERE ȘI DE INTERESE IANUARIE - SEPTEMBRIE 2020. Declaratie de avere consilier Vintila-Sontica Viorica. Declaratie de interese consilier Vintila-Sontica Viorica. Declaratie de avere consilier Crăciun Sorin. Declaratie de interese consilier Crăciun Sorin. Declaratie de avere consilier Bezea Gheorghe Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format DOC Descarca documentul. Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format PDF Descarca documentul. Formular editabil - Declarație de interese - Legea 176/2010 - Anexa 2 - format DOC Descarca documentul

Declarație de avere și interese consilier locali 2015; Declaratii de avere si interese funcționari publici. Declarație de avere și interese consilier locali 2015; Registrul pentru evidenţa a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local Ineu - anul 2020. Declaratii Avere si Interes pentru membrii in Consiliul Local - Primaria Tarsolt ART. 4. (1).Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun în termen de 30 de zile de la data numirii sau a alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii. (2).Persoanele prevăzute de prezenta lege au obligaţia să depună sau să actualizeze declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese anual, cel mai.

Model pentru declaratia de avere si declaratia de interese

Declarații de avere și interese Consiliul local 2020

GHID DE COMPLETARE A DECLARAŢIILOR DE AVERE Şl DE INTERESE EDIŢIA 2017 o persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele Declaratii de avere / interese; Consiliul Local. In acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1. Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru. Programul lucru Stare Alerta. Extras din Hotărârea nr. 10 din 14.05.2020: Art. 4. Se aprobă programul normal de lucru cu publicul, începând din data de 18.05.2020, a Instituțiilor publice din subordinea Primăriei municipiului Buzău, prin revocarea art. 4 din Anexa 1 la Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență nr. 2/17.03.2020, cu respectarea următoarelor măsuri Formulare Delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare (format xlsx) - 11.09.2020 Numărul de alegători, pe secții de votare (format xlsx) - 27.09.2020 Caută după: Organizare și funcționar

Documente și formular

o evidenţiază declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese în registre speciale cu caracter public, denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc prin hotărâre a Guvernului1; 1 Modelul pentru aceste registre se regăseşte în H.G. nr. 175/2008 Declaraţiile de avere şi de interese ale deputaţilor. legislatura 2020-prezent. avere. interese. avere+interese. Declaraţiile de avere şi interese ale funcţionarilor publici parlamentari. Sunteti în sectiunea Am fost trei ani de zile consilier local și m-am luptat să îndrept ceea ce era nedrept pentru democrația noastră, a comunității. De acum, noi toți avem o responsabilitate uriașă în fața societății: trebuie să redăm încrederea românilor în această instituție, trebuie să facem ca primăria să funcționeze 100% pentru.

Declaratii Avere si Interes pentru membrii in Consiliul Loca

Model-de.ro sau Catalogul modelelor este site-ul unde vei gasi o multitudine de informatii utile: acte, documente, sabloane, mostre, imagini si formulare completate sau necompletate necesare tuturor (CV, scrisori, contracte, cereri tip, adeverinte, proces-verbal, declaratii, etc) DECLARAŢIE DE AVERE. Subsemnatul(a) _____, având funcţia de consilier local la Consiliul Local al Municipiului Roman, C.N.P._____, domiciliat(ă) în Roman, str. _____ _____, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia*1) deţin următoarele. Portalul Agentiei Nationale de Integritate unde pot fi consultate declaratiile de avere si interese. Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format DOC. Formular editabil - Declarație de avere - Legea 176/2010 - Anexa 1 - format PDF Declaratii de avere . Descarca constantinescu-rodica-inspector-declaratie-de-avere-2015.pdf (1014 KB) Descarca depeteanu-marian-consilier-declaratie-de-avere-2015.pdf (961 KB) Descarca florea-marin-consilier-declaratie-de-avere-2015.pdf (939 KB) Descarca gheorghe-tudor-consilier-declaratie-de-avere-2015.pdf (975 KB) Descarca istrate-luciian-primar-declaratie-de-avere-2015.pdf (1001 KB

declaratii de avere și interese 2020 rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea funcȚiei publice de execuȚie vacante, de consilier, clasa i, studii superioare, din cadrul compartimentului impozite Și taxe al primĂriei comiȘani 9 iulie 2021 hotĂrÂri de consiliu local Model- Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reședița de domiciliu Anunt nr. 11413 28072020 Dispoziţia nr. 734 11.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale pentru afişajul electoral în Municipiul Dorohoi în vederea organizării și desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 202 demisie consilier local. bihoreanca Utilizator 15:53, 21 August 2009. buna ziua.in 2008 am obtinut un mandat de consiler local dar, dupa 3 luni am demisionat din functie din motive personale caci m-am stabilit temporar impreuna cu familia undeva in europa.am revenit in tara si as dori sa finalizez ceea ce am inceput;exista o portita de revenire. Declaratie model 4; Transport funerar cu subrubrica: viza. Declaratii de avere si interese consilieri. respectiv tariful aprobat de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin HCL 394/31.10.2019, care este în cuantum de 186,97 lei/Gcal fără TVA. Model Declaratie pentru persoanele iesite din carantina. de. calinbehtuk. · 30 martie 2020. >> Printeaza Declaratia. Failed to fetch Error: URL to the PDF file must be on exactly the same domain as the current web page. Click here for more info

Declarații Avere/Interese/Raport Activitate - Bine ati

Declaratia de avere - art.6¹ din Legea nr.115/1996 anexa I 4. Declaratia privind apartenenta sau neapartenenta, ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica (in cazul municipiilor mari) - art.3 alin.1 si alin.2 raportat la art.2 lit.e din Legea nr.187/1999 5. Copie act de identitat Horărârea Nr. 63, Cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Valea Chioarului pe anul 2019 23 ianuarie 2020 by Consilier Hotărârea Nr. 62, Privind aprobarea participării Comunei Valea Chioarului la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Maramure Declaratii de avere si interese - 2021 Declaratii de avere si interese - 2021 Declaraţii de avere şi interese - 2020 Declaraţii de avere şi interese - 2020 Anul 2020 - Începere mandat consilier Anul 2020 - Începere mandat consilier

Se convoacă, în şedinţă ordinară, Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, în ziua de miercuri, 14 iulie 2021, ora 14, în Sala de sticlă de la sediul din Calea Moților nr. 3, cu proiectul ordinii de zi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție. Ședința se va desfășura prin platforma on-line de. Portalul declarațiilor de avere și interese. Portalul este actualizat permanent și vă oferă posibilitatea vizualizării declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese, transmise și depuse la Agenția Națională de Integritate, din anii 2008 - 2021. Se caută - Caiet de obiective. Documente anexate: - Model - Declaratie de consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Model - Adeverinta de vechime - Model - Declaratie de inscriere la concurs de management - Model - Declaratie pe propria raspundere - pentru motive imputabile in ultimii 4 an Şos. Bucureşti, Nr.93, Loc. Căzăneşti, Jud. Ialomiţa. Tel. 0243264010, Fax 0243264397, E-mail: primaria@primariacazanestiil.r

Bd. Revoluţiei din 1989 Nr.17, Timişoara, Telefon: 0256 406300, E-mail: cjt@cjtimis.r Conflictul de interese potenţial - X este arhitectul șef al orașului ABC, iar fratele său este directorul unei mari companii de construcţii. Conflictul de interese actual apare în momentul în care oficialul este pus în situația de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care ar avantaja un apropiat de-al său sau un partener de afaceri

Declaratii model - Beiu

sa adopte masuri rezonabile pentru stabilirea sursei de avere si a sursei fondurilor; unor astfel de cazuri, cel mai tarziu la momentul platii sau la momentul atribuirii, totale sau partiale, a politei. In cazul in care s-au identificat riscuri marite, statele membre impun entitatilor obligate Prima competiție oficială pe Stadionul de Atletism din Craiova. 28 mai 2021. De luni, 7 iunie 2021 Primăria Craiova își mută sediul la Centrul Multifuncțional. 28 mai 2021. Zilele Municipiului Craiova 2021, o ediție dedicată artiștilor locali. 24 mai 2021 Proiect cofinantat din Fondul Social european prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020. Titlul proiectului : Guvernare deschisa , transparenta ;i participativa-standardizare, armonizare,dialog imbunatatit. Cod SIPOCA /SMIS 2014+35/118964 Regulamentul de Organizare și Funcționare. Legea 153/2017. Structura instituției. Organigrama. Conducerea executivă. Consiliul de Administrație. Atribuții departamente. Posturi vacante. Declarații de avere și interese

Declarații de avere și interese

LEGE nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul ..

Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetătenilor români cu domiciliul in străinătate si resedinta în România. Declaratie solicitant. Model adeverinta rol. Model procură specială. Starea civilă. Eliberare adeverintă de rol. Model cerere eliberare certificat. Model declaratie casatorie. Model declaratie recunoastere copil. Anunt nr. 12867 din 03.08.2021 privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, grad profesional pricipal, in cadrul compartimentului stare civila - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta al Persoanelor Radaut

Informatii de interes public - primaria-berbesti

 1. GAL OLTUL PUTERNIC - calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pe anul 2020/ 8 din 19.10,2020 GAL OLTUL PUTERNIC - MASURA M1/1B SI MASURA M2/2A Ghid privind incompatibilitatile si conflictele de interes
 2. (3) La rubrica având funcția de... din formularele declarațiilor de avere și de interese, candidații vor menționa calitatea de candidat la una dintre funcțiile de primar, consilier local, consilier județean sau președinte al consiliului județean
 3. MODEL Declaratie STARE DE ALERTA.pdf MODEL Declaratie proprie raspundere.pdf Anunţ public privind decizia etapei de încadrare de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local în satele Frânceşti, Mănăileşti şi Genuneni..pd

CT Declaraţii de avere și interes

Primaria comunei Casin, jud

- Model Declaratie privind conflictul de interese - Model Declaratie privind neincadrarea in art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 14: 2021-03-25: Anunt invitatie activitate de informare - lansare proiect: 15: 2021-03-1 Acasa | Fiind un meleag românesc străvechi, comuna Bălilești deține dovezi și mărturii foarte importante, cu conotații istorice. Denumirea localității vine de la Bălilă, căpitan în oastea domnitorului Radu de la Afumați, ginerele domnitorului Neagoe Basarab, ctitorul Mănăstirii Curtea de Argeș, atestarea documentară în acest sens avand la baza actul din 5 septembrie 1519 PS4.ro prelucrează date cu caracter personal ale utilizatorilor care folosesc formularele de contact de pe site.. Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces la datele prelucrate, de intervenţie asupra acestora, de dreptul de a se opune prelucrării şi de a solicita ştergerea datelor şi de celelalte drepturi prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice. Proprietarii acestor cladiri AU OBLIGATIA depunerii pana la 31.03.2016 a unei declaratii Model 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015 insotita de documentele (mai sus mentionate) in care se poate identifica valoarea cladirii Telefon 0233-244.006 Fax 0233-244.025 Email office@primariabaltatesti.r

Declaratii de avere si interese 2017; Declaratii de avere si interese 2018; Declaratii de avere si interese 2019; Declaratii de avere si interese 2020; Hotarari ale CL. Hotarari ale CL pe 2017; Hotarari ale CL pe 2018; Hotarari ale CL pe 2019; Hotarari ale CL pe 2020; Hotarari ale CL pe 2021; Materiale sedinte. Sedinte 2017; Servicii publice. anunt prealabil nr.11000 din 18.06.2021 privind afisarea publica a documentelor de cadastru UAT Municipiul Roșiori de Vede intenționează să concesioneze serviciul de transport școlar. Începând de luni, 14 iunie 2021, Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede va acorda asistențămedicalăatât pacienților COVID 19, cât și.

o persoanele care candidează pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local sau primar sunt obligate să îşi declare averea şi interesele. denumite Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, ale căror modele se stabilesc În declaraţia de avere. Model declaratie de avere keyword after analyzing the system lists the list of keywords related and the list of websites with related content, in addition you can see which keywords most interested customers on the this website. Declarație de avere și interese 2020 - consilier local Valea Chioarului (în maghiară: Kővárgara) este o comună în județul Maramureș, Transilvania, România, formată din satele Curtuiușu Mare, Durușa, Fericea, Mesteacăn, Valea Chioarului (reședință) și Vărai.. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Valea Chioarului se ridică la 2.025 de locuitori

Declarații de avere - Autoritatea Electorală Permanent

 1. Model 2006-ITL 009-Certificat de atestare fiscala pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local. Descarca (.pdf) Model 2006-ITL 010-Declaratie Fiscalã pentru stabilirea impozitului-taxei pe clãdiri în cazul contribuabililor persoane juridice. Descarca (.pdf
 2. Modele declaratii. 15 mai 2020 - Model declaratie NOU - stare de alerta -->> descarca aici. Informare privind modelul declarației pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020. Ministerul Afacerilor Interne a publicat modelul declarației pe.
 3. Model- Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reședița de domiciliu; Procese verbale sedinte Consiliul Local 2010 -2017; Declaratie avere si interese aleşi locali 2008-2013; încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului ROTARU GHEORGHE ca urmare a demisiei acestuia.
 4. MODEL Declaratie STARE DE ALERTA.pdf; MODEL Declaratie proprie raspundere.pdf; MODEL Adeverinta pentru angajatori.pdf; Masuri prevenire raspandire coronavirus.pdf; Hotararea Nr. 122 TAXE SI IMPOZITE 2020.pdf; ANUNT COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate 30.12.2019.pdf; ANUNT EXAMEN PROMOVARE SI BIBLIOGRAFIE CONSILIER JURIDIC SI IN.pd
 5. Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID -550763) 2021-06-30T12:07:48+03:00. 1 post disponibil. Consilier, clasa I, grad profesional superior (1 post, ID -550763) 2021-06-30T12:07:48+03:00. Promovare. Funcție contractuală. aparatul de specialitate al Primarului
 6. >> Declaratie casatorie a d-lui FLOCA DANIEL GHEORGHE >> Astazi 10.10.2013 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui Floca Daniel Gheorghe. >> Astazi 18.07.2013 a fost inregistrata declaratia de casatorie a d-lui Gavrila Iancu Mihai. >> Incepand din data de 18.08.2012, s-a lansat noul site www.primariaharseni.r
 7. PRIMĂRIA COMUNEI SĂLAȘU DE SUS Legislație Regulamente Conducere Contact & audiențe Documente Organigrama Declarații de avere Cariere LEGISLAȚIELegile care reglementează organizarea și funcționarea PrimărieiLegea 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată Legea 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările.

Formulare declaraţii de avere şi interes

Anunturi utile. Numerotarea si delimitarea sectiilor de votare pentru alegerile pentru presedintele Romaniei, 2019, pe raza comunei Blandiana. Rezultatul final la concursul din data de 06.09.2018, pentru ocuparea posturilor disponibile de sofer si muncitor. Proces Verbal nr. 1868/04.09.2018, privind selectia dosarelor depuse pentru concursul. Concurs de recrutare consilier juridic, cl I, grad superior. Anunt concurs consiler juridic cl.I debutant. Declaratii de avere si interese 2020. Declaratii de avere si interese 2021. Formulare tip. Model - Declaratie pe propria raspundere conform ordonantei militar Lista finala privind candidatii la functiile de Primar si Consilier local; Dispozitie privind stabilirea locurilor pentru afisaj electoral 2020; LEGE nr. 55 din 15 mai 2020; Model Declaratie pe proprie raspundere - Stare de Alert Evidenta populatiei - S.P.C.L.E.P. Costesti Cerere pentru eliberarea actului de identitate Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței Cerere pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate Declaratie de luare in s.

Formulare online. Prin completarea formularelor, solicitanții își dau acordul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către Primaria Sectorului 4, conform Regulametului U.E. 2016/679, în vederea exercitării activităților reglementate potrivit legii Bine ați venit pe site-ul Primăriei municipiului Moreni! Autoritățile administrației publice locale sunt CONSILIUL LOCAL, ca autoritate deliberativă și PRIMARUL, împreună cu aparatul de specialitate, ca autoritate executivă. Acestea își au sediul în Str. A. I. Cuza, nr. 15 Dispozitia Nr. 26-31/2021, privind numirea in functia publica de executie de consilier, clasa I ,grad profesional asistent, in cadrul compartimentului agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Chioarului; stabilirea unor drepturi de asistenta sociala. 16 februarie 2021. 1 attachment MODEL Declaratie STARE DE ALERTA.pdf MODEL Declaratie proprie raspundere.pdf Anunţ public privind decizia etapei de încadrare de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizare drumuri de interes local în satele Frânceşti, Mănăileşti şi Genuneni..pd

Până astăzi, 5 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.084.226 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19). 1.048.215 pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate [ Rezultatele probei de interviu din cadrul concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante - Direcția OIPOCU: consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Juridic, Constatare și Stabilire Nereguli), respectiv consilier clasa I, grad profesional superior (Serviciul Verificare Proiecte Finanțate.

MFE 2014-2020 - Formulare declaraţii de avere şi interes

Colegiul Economic Partenie Cosma str. Armatei Romane nr. 1F, Oradea Telefon: 0259 472 674, Fax: 0259/43685 1. Despre instituție. În cadrul ministerului funcţionează Direcţia Naţională de Probaţiune, structură cu personalitate juridică, constituită în temeiul Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, cu modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a. Aşa cum s-au petrecut treburile în întreaga Europa şi românii şi-au creat de-a lungul veacurilor un sistem de ordine care să-i ajute în apărarea valorilor, a persoanelor şi a bunurilor. Sistemul a evoluat în funcţie de dezvoltarea generală a societăţii româneşti, de specificul ei în comparaţie cu alte neamuri şi de politica. Acte necesare pentru diferite tipuri de solicitări. manualul-serviciului-centrului-de-informare-pentru-cetățeni- APRILIE 2021. PDF, 4,29 MB. Selectare acte necesare. Cautare acte necesare. Utilizați cursorul pentru a redimensiona coloanele. Dacă doriți, scrieți un criteriu de căutare în căsuța de text din header-ul de coloană (de. Anunt dezbatere proiecte de hotarare de interes local in sedinta din data 29 iunie 2020 - afisat in data de 19.06.2020 Rezultat selectie dosare la examenul de promovare personal contractual din cadrul compartimentului Registratura, relatii cu publicul si gestiunea curenta a resurselor umane si functiilor public

Vrei sa candidezi independent la primarie? Calendar

 1. Model declarație necesar pentru circulația pe timp de noapte în intervalul 22:00-6:00 ( în format editabil) Posted on 24/03/2020 24/03/2020 by Consilier Primar Print PDF e-mail
 2. ată, de muncitori necalificați în cadrul compartimentului de gospodărie comunală, care se va desfășura la sediul Primăriei comunei Drăgușeni
 3. Comuna Gilau - Judetul Cluj - Primaria Comunei Gilau. Site-ul oficial al Primariei Comunei Gilau, Judetul Cluj. Telefon 0264 371 64
 4. Hotărârea de Guvern nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor.
 5. istraţiei publice local

Propunerea tehnica va contine si declaratia pe proprie raspundere prin care conducatorul ofertantului atesta faptul ca, la elaborarea ofertei a tinut cont de Legea nr. 319/2006, (Model declaratie anexat) care are ca scop instituirea. de masuri privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a lucratorilo 63 thoughts on III. Cum se depune o sesizare penala (plangere si/sau denunt) Vasile Bacoi 12 decembrie 2010 at 00:00. Am sesizat prin e-mail catre conducerea APIA Tg-Jiu niste realitati din satul meu, Arcani, jud. Gorj. Vinderea fostului CAP, taierea unui brad si demontarea clopotului, monumente la biserica, functionarea unui abator clandestin cu deversare in raul Jales Comunicate de presa - ANA ANUNŢ. AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Deșeuri - Direcția Deșeuri și Substanțe Chimice Periculoase, Sol și Subsol, din cadrul aparatului propriu în data de 18.02.2019.

Declaratii de avere 2020 - primariapetrosani

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI, în temeiul H.G. nr. 611/2008 și Legii nr. 188/1999 (r2), organizează concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Compartimentul Securitatea Informației - Serviciul Sisteme Informaționale, din cadrul aparatului propriu în data de 29.10.2018 (proba scrisă) Anunț - Primăria orașului Balș, județul Olt organizează concurs de recrutare în vederea ocupării a 2 funcții publice de executie vacante: 1 post consilier superior - Serv. Buget Contabilitate, Informatică de gestiune. 1 post inspector debutant - Comp. Protecția Familiei, beneficii sociale 11.03.2020 Anunt concurs recrutare in functia publica de consilier I principal in cadrul compartimentului Secretariat, stare civila,registrul agricol, arhiva si resurse umane ANUNT 19.02.2020-Anunt concurs recrutare functie publica de inspector I principal in cadrul Serviciului Buget, Contabilitate, Impozite si Tax

Primaria Orasului Cugir > Primarie > Consiliul Local

12.07.2021 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I gradul profesional superior la Biroul monitorizare contracte, programe și servicii sociale din cadrul Direcției Economice, organizat în data de 12.07.2021 (proba scrisă), ora 10:00 Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea. UAT Comuna Cosmeşti. Pentru titlul de Satul European de Tineret 2022 poate candida orice sat sau comună din România. Candidatura va fi depusă de către un grup informal de tineri, în numele comunei, aceasta fiind susținută de către autoritățile publice din UAT-ul pe raza căruia se află satul sau comuna candidată, prin semnarea unei. Model cerere. ELIBERAREA ACORDULUI DE FUNCȚIONARE. Acte necesare Model cerere Model Declaratie. MODIFICAREA ORARULUI DE FUNCȚIONARE. Model cerere. NOTIFICAREA VÂNZĂRILOR DE SOLDARE. Notificarea vânzărilor de soldare Lista de inventar pentru mărfurile de soldare. CONSILIER CONTROL COMERCIAL AUTORIZARE: Ec. CHIRA IONE Adresă // Telefoane Centrală. Ministerul Educaţiei. Str. General Berthelot 28-30 / Sector 1 / 010168 / Bucureşti Tel. Centrală: 021/405.62.00 & 021/405.63.0 Declaratii de avere si interese 2016. Giuvarasti.ro DA: 17 PA: 50 MOZ Rank: 16. Formular; Anunturi de interes public. Declaratii de avere si interese 2016 Nota: Documentele sunt in format PDF si necesita instalarea aplicatiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante de : CONSILIER ACHIZITII PUBLICE CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR (ID 471854), durata nedeterminată în cadrul Biroului achiziţii publice si contractare de servicii sociale

Declarații de avere și de interese - Primaria Reghin: