Home

Organizarea sistemului national de invatamant preuniversitar

Învățământ preuniversitar Ministerul Educație

Noul regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar/ROFUIP (disponibil mai jos) reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ (1) Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, denumit în continuare Regulament, reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, numite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de învățământ di special integrat sunt parte componenta a sistemului national de invatamant preuniversitar. (7) Invatamantul special si special integrat reprezinta o forma de instruire scolara diferentiata, adaptata, precum si o forma de asistenta educationala, sociala si medicala complexa, destinata persoanelor cu cerinte educationale speciale (1) Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare Regulament, reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, numite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitat

 1. Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate.. În România funcționează școli publice sau private, în sistem de alternativă educațională care completează sistemul de învățământ clasic, deschizând perspective noi.
 2. Organizarea unitatilor de invatamant CAPITOLUL I Reteaua scolara Art. 5. - Unitatea de invatamant este acreditată și functionează ca parte din reteaua scolara nationala, care se constituie in conformitate cu prevederile legale. Art. 6. - (1) In sistemul national de invatamant, unitatea de invatamant acreditată dobandest
 3. Art. 1. - (1) Regulamentul-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, denumit in continuare regulament, reglementeaza organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, denumite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant di
 4. Corina Gligor. TEMA I - SISTEMUL DE INVATAMANT S.I - ppalul subsistem al sist. de educatie (se refera la organizarea institutionala a I) - reuneste institutiile specializate implicate in procesul de educatie, cercetare si cultura (responsabile de realizarea in mod organizat, planificat si metodic a dezideratelor educative) - in sens LARG.
 5. Ordinul privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a a fost modificat si s-au adaugat completari referitoare la reguli in contextul pandemiei, sau pentru elevii cu CES. Pregatiti-va suplimentar pentru Evaluarea Nationala 2021 de la clasa a VIII-a! Portal Invatamant v
 6. LEGEA REFORMEI INVATAMANTULUI (proiect) A. Principii Art. 1 Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de invatamant din Romania. Art. 2 (1) Cetatenii romani au acces la toate nivelurile si formele de invatamant fara nici o ingradire ce ar constitui o discrimainare
 7. alizate in prezentul regulament. Art. 13. - Unitatile de invatamant preuniversitar care urmeaza sa fie inspectate vor fi stabilite de ISJ/ISMB, in urma diagnozei locale, sau de MECTS, in cazul unor prioritati/obiective nationale specifice. Art.

Elevii se pot transfera de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta etc. - conform regulilor stabilite în Regulamentul-cadru de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar (Ordinul ministrului educaţiei nr. 5079/2016, completat cu Ordinul ministrului educației nr.3027/2018) Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar În vigoare de la 13 ianuarie 2015 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 23bis din 13 ianuarie 2015. Nu există modificări până la 15 ianuarie 2015. Titlul I Dispoziţii generale Capitolul 1 Cadrul de reglementare Art. 1 capacitatii sistemului de învatamânt preuniversitar prin învatare on-line, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, ministrul educatiei si cercetarii emite prezentul ordin (2) In sistemul national de invatamant preuniversitar se emit, incepand cu anul scolar 2004-2005, urmatoarele acte de studii: a) certificat de promovare a testelor nationale; b) certificat de echivalare a examenului de capacitate (pentru absolventii invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv); c) certificat de absolvire a. Art. 45. — (1) Regimul actelor de studii elaborate de unitatile de invatamant preuniversitar alternativ de stat si particulare este identic cu cel al unitatilor din sistemul national de invatamant, cu respectarea unor prevederi specifice, continute in regulamentul de organizare si functionare a fiecarei alternative educationale

invatamant, are o durata de un an scolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu de predare efectiva la catedra, in sistemul national de invatamant preuniversitar, cu statut de personal didactic calificat, conform studiilor absolvite. (2) Candidatii aflati pentru prima data in situatia efectuarii stagiului practi Sistemului National de Date Genetice Judiciare, in situatia in care nu au prezentat acest document la inscrierea la concurs/testare. Art. 5. - Directia generala invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii, inspectoratele scolare si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin comunicata în scris Comisiei nationale. Art. 4. - (1) Stagiul minim de practica obligatoriu pentru obtinerea definitivarii în învatamânt are o durata de un an scolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedra, în sistemul national de învatamânt preuniversitar, ca personal didactic.

Sistemul de educație din România CNRE

TEMA I -SISTEMUL DE INVATAMANT corina gligor - Academia

 1. Proiectul Codului de Etica pentru invatamantul preuniversitar, aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de stat, particular si confesional, a fost lansat in dezbatere publica, vineri, urmand ca observatiile sa fie primite pana in 12 mai. Codul este aplicabil tuturor persoanelor din sistemul national de invatamant preuniversitar de stat, particular si confesional, responsabile cu instruirea.
 2. istrului educatiei si cercetarii nr
 3. are. organizarea de cursuri de pregatire pentru examenul.
 4. (1) Invatamantul preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala este invatamant de stat, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatamant liceal militar si invatamant postliceal pentru formarea maistrilor militari, a subofiterilor, agentilor de politie si agentilor de penitenciare
 5. Ordinul MEC nr. 4135/2020 privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau intarirea capacitatii sistemului de invatamant preuniversitar prin invatare on-line --- Publicat in MOR 331/23.04.2020 --

1 SISTEMUL DE INVATAMANT. SISTEMUL DE INVATAMANT DIN ROMANIA Sistemul de învatamânt reprezinta principalul subsistem al sistemului de educatie, care se refera la organizarea institutionala a învatamântului. În cadrul sistemului de învatamânt sunt reunite institutiile specializate implicate în procesul de educatie, cercetare si cultura. preuniversitar de stat, inclusiv invatamant special, centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala; t) efectueaza acte de control potrivit reglementarilor in vigoare si regulamentelor nationale si ale Uniunii Europene i

invatatura pe tot parcursul vietii. Legea reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional. Art. 2. - (1) Legea are ca viziune promovarea unui invatamant orientat pe valori, creativitate, capacitati cognitive CAPITOLUL I: Dispozitii comune. ARTICOLUL 15 (1) Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare.(2) Sistemul national de invatamant cuprinde unitati si institutii de invatamant, de stat si particulare Art. 15. - (1) Cultele recunoscute oficial de stat pot solicita Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului organizarea unui invatamant teologic specific in cadrul invatamantului de stat in universitatile de stat existente, ca facultati cu dubla subordonare, destinat pregatirii personalului de cult si activitatii social-misionare a cultelor, numai pentru absolventii.

Evaluarea Nationala 2021

LEGEA REFORMEI INVATAMANTULUI - pub

 1. Art. 15. - (1) Sistemul national de invatamant este constituit din ansamblul unitatilor si institutiilor de invatamant de diferite tipuri, niveluri si forme de organizare a activitatii de instruire si educare. (2) Sistemul national de invatamant cuprinde unitati si institutii de invatamant, de stat si particulare
 2. engleza, forma de invatamant.cu frecventa (zi). Art. 2. Unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Teoretic.Educational Center din municipiul Constanta, acreditata potrivit dispozulilor art. 1 din prezentu! ordin, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant si.
 3. (1) lit. a) si b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 238 din 3 aprilie 2014, intrucat in vederea asigurarii functionarii in conditii optime a sistemului national de invatamant se impune, de urgenta, punerea in acord a dispozitiilor art. 253 alin. (1) lit
 4. Organizarea unitatilor de invatamant CAPITOLUL I Reteaua scolara Art. 5. - Unitatile de invatamant autorizate sa functioneze provizoriu/acreditate fac parte din reteaua scolara nationala, care se constituie in conformitate cu prevederile legale. Art. 6. - (1) In sistemul national de invatamant, unitatile de invatamant
 5. isterele de resort, politica guvernamentala in domeniul educatiei si formarii profesionale
 6. Art. 2 Directia Generala invatamant Preuniversitar, Centrul National de Politici si Evaluare in Educatie, Directia Minoritati, Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatiei, Inspectoratele scolare judetene/Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti si unitatile de invatamant preuniversitar duc la indeplinire prevederile prezentului ordin
 7. Finanțarea învățământului preuniversitar de stat, particular și confesional se asigură din fonduri publice sau din alte surse, potrivit legii. Finanţarea învăţământului preuniversitar particular şi confesional acreditat se face din taxe, din fonduri publice, în cazul învăţământului preşcolar şi al celui obligatoriu.

- (1) Invatamantul militar este invatamant de stat, parte integranta a sistemului national de invatamant, si cuprinde: invatamant liceal, invatamant postliceal pentru formarea maistrilor militari si a subofiterilor, invatamant universitar pentru formarea ofiterilor si a altor specialisti, invatamant postuniversitar unitatile/institutiile de invatamant, in scopul asigurarii dreptului la invatatura si a dreptului la sanatate, pentru beneficiarii primari ai dreptului la invatatura, studenti si personalul din sistemul national de invatamant. (2) In contextul epidemiologic actual, in conditiile in care derularea cursurilo in sistemul de invatamant preuniversitar. M.Of.Nr.736 din 13 august 2020 Sursa Act:Monitorul Oficial ORDIN Nr. 4.812 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si functionarea invatamantului pedagogic in sistemul de invatamant preuniversitar Avand in vedere: - prevederile art. 94 alin. (2) lit Unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Postliceala FEG din municipiul Timisoara, acreditata potrivit dispozitiilor art. 1 din prezentul ordin, este persoana juridica de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de invatamant, si beneficiaza de toate drepturile si obligatiile prevazute de lege, incepand cu anul scolar 2017 - 2018 activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu SARS-Cov-2 O.U.G. Nr. 141/2020 din 19 august 2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea ş

w) sprijina institutiile de invatamant superior si preuniversitar in organizarea de programe de studii de formare si dezvoltare profesionala continua; x) impreuna cu Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice controleaza la nivel national activitatea furnizorilor de pregatire profesionala, activitatea comisiilor. Legea reglementeaz ă structura, func ţiile, organizarea şi func ţionarea sistemului na ţional de înv ăţă mânt de stat, particular şi confesional. Art. 2. - (1) Legea are ca viziune promovarea unui înv ăţă mânt orientat pe valori, creativitate, capacit ăţ i cognitive, capacit ăţ i volitive şi capacit ăţ Sindicatele sustin extinderea invatmantului obligatoriu, cu o conditie: Sa creasca finantarea sistemului de educatie. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sustine extinderea treptata la 15 clase a invatamantului obligatoriu, insa, pentru a putea fi realizat acest lucru, trebuie rezolvate o serie de probleme serioase cu care se confrunta sistemul, potrivit unui comunicat al.

Conceptul de institutii de educatie. Conceptul de sistem national de îns .ifamânt p reuniversitar ART. 1 Prezentul regulament reglementeazä modul de organizare a inspectiei în sistemul de învätämânt preuniversitar. ART. 2 Institutiile de educatie sunt unitätile care asigurä servk'îii de instruire, precum servicii asociate educatiei DIRECTIA GENERALA iNVATAMANT PREUNIVERSITAR DIRECTIA GENERALA JURIDIC.~, CONTROL, RELATll PUBLICE ~I COMUNICARE Nr. ~fJ.6/66 lf I 12.03.2021 PROCEDURA cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a ~anselor pentru elevii cu deficiente de vedere, deficiente de auz ~i tulburari de neurodezvoltare care sustin exarnenele nationale: evaluarea nationala pentru absolventii clasei a VIII-a ~ Venim in ajutorul unitatilor de invatamant preuniversitar! Pe langa procedurile operationale obligatorii cerute de catre Instructiunea nr. 1/2018 privind aplicarea unitara la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar a Standardului 9 - Proceduri prevazut in Codul controlului intern managerial al entitatilor publice, aprobat prin Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018. Art. I. - Anexa nr. 1 Calendarul examenului de bacalaureat national - 2020 la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat national - 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, cu modificarile si completarile ulterioare. Sistemul de invatamant din Romania a fost supus unor masuri de reforma succesive dupa Revolutia din Decembrie 1989. Schimbarile au vizat in principal curriculum-ul national, organizarea unitatilor de invatamant, programele de formare a profesorilor si generalizarea invatamantului obligatoriu de 10 ani

Pentru fundamentarea proiectului planului de scolarizare, în cadrul criteriului legislativ se vor urmari: 1. respectarea legislatiei în vigoare privind organizarea si functionarea învatamântului preuniversitar; 2. respectarea prevederilor legislatiei în vigoare privind încadrarea stricta în numarul de posturi aprobat de Ministerul Educatiei Nationale pentru fiecare inspectorat scolar. In Romania dreptul fundamental la invatatura pe tot parcursul vietii este asigurat prin Legea e duc atiei nationale nr. 1 din 5 ianu arie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta lege reglementeaza structura, functiile, organizarea si functionarea sistemului national de invatamant de stat, particular si confesional

Organizarea învăţământului secundar superior Eurydic

 1. Art. 111. - (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special: a) finantarea programelor nationale ale Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, aprobate.
 2. ute) Cei mai multi utilizatori conectati au fost 1449 in data Martie 16th, 2019, 10:39 pm Utilizatori pe aceasta sectiune: ct_energ_deva, ilemle68, nicolahus_olahus, SC TELIUC, scoala6petrosani, scoala_rdm si 111 vizitator
 3. ASALTUL DECISIV LA MASTI - CCR a fost investita cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 192/2020 prin care guvernul Orban a modificat art. 13 din Legea 55/2020, impunand purtarea mastilor pe strada. Ordonanta este criticata pentru incalcarea art. 53 si 115 din Constitutie, care prevad ca drepturile si libertatile pot fi ingradite doar prin lege. Cand a avut pe masa Legea 55/2020, CCR s-a.
 4. 1367 articole despre vaccin copii 12 ani in portalinvatamant.ro. Cele mai interesante stiri despre vaccin copii 12 ani - pagina 1
 5. Art. 25 Dispoziţii generale Structura sistemului naţional de învăţământ preuniversitar Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată 201
 6. Sistemul de educație din România Published on CNRED (https://cnred.edu.ro) Sistemul de educație din România Învățământul preuniversitar este parte integrantă a învățământului național constituit ca sistem, reunind unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate sau acreditate
 7. Finantarea sistemului de invatamant preuniversitar pe baza standardelor de cost. România a început oficial să utilizeze standardele de cost în 2009 ca un mijloc de a face sistemul de.

curriculumului: planuri de invatamant, programe si manuale scolare pentru invatamantul preuniversitar. In invatamantul superior curriculumul se stabileste conform autonomiei universitare si standardelor nationale. ART. 13 Autonomia universitara este garantata. ART. 14(1) In sistemul national de invatamant, de stat si particular, pot fi initiate s Raportul anual asupra starii sistemului national de invatamant . 14.10.2005. (PISA, TIMSS, PIRLS) arată că sistemul de învăţământ românesc este la nivel mediu sau sub media OECD. Aceste rezultate spun mult mai mult despre funcţionarea intrinsecă a sistemului decât spun rezultatele excepţionale ale olimpicilor care, în mare. Structura sistemului de invatamant din Romania. Sistemul romanesc de formare initiala a cadrelor didactice, fiind corelat cu invatamantul universitar, reclama o pregatire corespunzatoare nivelului ISCED 5. Mai mult, exista o tendinta la nivel national, de marire a rutei de formare initiala, ca raspuns la necesitatea de profesionalizare intr-o. Art. 99 Unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar Conducerea sistemului şi a unităţilor de învăţământ Legea 1/2011 a educaţiei naţionale, actualizată 201

Legea invatamantului - detali

 1. asigurarea continuitatii procesului de invatare la nivelul sistemului de invatamant preuniversitar, - Regulamentul-cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare, aprobat prin O.M.E.C.T.S. nr. 5530/2011, cu modificarile si cornpletarile ulterioare. 3.3. Legislaţie secundar
 2. Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniverstitar; Hotararea Guvernului nr. 1395/2010 ,privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 201
 3. Colegiu national/Colegiu unitatilor de invatamant preuniversitar Avand in vedere activitatile educative desfasurate, experienta acumulata si performantele profesionale inregistrate de-a lungul existentei unor unitati de invatamant preuniversitar din sistemul national, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea si functionare

Sistemul de învăţământ reprezintă subsistemul principal al sistemului de educaţie. Învăţământul superior se organizează în trei cicluri conform Legii nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare, respectiv studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de. Organizarea unităţilor de învăţământ CAPITOLUL III. comunitatea locala şi diferitele categorii de personal din sistemul de învăţământ preuniversitar responsabile cu instruirea şi educaţia, cat şi ca un sistem de Prezentul regulament functioneaza in unitatea de invatamant conform ROFUIP 2016-2017 organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, numite in continuare unitati de invatamant, in cadrul sistemului de invatamant din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si se aplica in toate unitatile de - Hotärârile Guvernului României referitoare la organizarea functionarea sistemului de învätämânt preuniversitar a unitätilor Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicatä, cu modificärile completärile ulterioare. - LEGEA nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentä a Guvernului nr

Ord MEN nr. 3956/2019 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati/institutii din subordinea/coordonarea acestuia. Contractul Colectiv de Munica Unic la Nivel de Sector de Activitate INvatamant Preuniversitar nr. 435/17.04.201 de invatamant se da publicitatii la inceputul fiecarui an, pentru anul scolar urmator. Cifra de scolarizare pentru invatamantul de stat se aproba prin hotarare a Guvernului, cu cel putin 6 luni inainte de inceperea anului scolar. (6) In cadrul sistemului national de invatamant preuniversitar Procedura de atribuire a denumirilor unitatilor de invatamant din sistemul national de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6-564/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 1 Articole din Directori scrise de infoticgimnaziu. Concursul pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul Municipiului Bucuresti de Resurse si Asistenta Educationala, centrele scolare pentru educatie incluziva, centrele de excelenta, palatele. (1) Actele de studii din sistemul national de invatamant superior sunt documente oficiale de stat, cu regim special, care confirma studii de invatamant superior efectuate si titluri si/sau calificari dobandite. (2) Actele de studii confera titularilor acestora drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare

Catre unitatile de invatamant cu PJ-In atentia directorilor. Catre colegiile si liceele din judetul Bacau. IN ATENTIA DIRECTORILOR , CONTABILILOR SI SECRETARELOR DIN UNITATILE DE INVATAMANT CU PJ, JUD. BACAU. Pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar-În atenţia: Doamnei/Domnului Director Proiectul Codului de Etica pentru invatamantul preuniversitar - aplicabil tuturor persoanelor din sistemul de stat, particular si confesional - a fost lansat in dezbatere publica, vineri, urmand ca observatiile sa fie primite pana in 12 mai, potrivit www.edu.ro.mai au voie sa-si mediteze propriii elevi ORDIN nr.5574/17.09.2020 - organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar in unitatile de invatamant preuniversitar de stat in contextul situatiei epidemiologice determ Contributia la fondul de somaj 31 II.7.e). Contributia la asigurarile sociale de sanatate 31 II.7.f). Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate 32 II.8. Aplicatie informatica privind metodologia de calcul al drepturilor personalului didactic, didactic auxiliar din institutia de invatamant 32 II.9

Ordin 3048/2016 privind inregistrarea institutiilor de invatamant superior acreditate din Romania, a Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti si a inspectoratelor scolare judetene in Sistemul de informare al pietei interne - IMI ca autoritati competente in gestionarea modulului de alerte pentru diplomele false, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 41 din 19 ianuarie 201 pentru absolventii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national in anul scolar 2020-2021. - Procedura nr. 25744/02.02.2018 privind activitatea de supraveghere audio-video, prin intermediul sistemelor de supraveghere audio-video, in unitatile scolare din sistemul national de invatamant, p Regulamentul de ordine interioară al CSEI Sighetu-Marmației (ROI) 3 invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetarii stiintifice nr. 5.079/2016, ale OMEN nr. 3027/08.01.2018, pentru modificarea si completare OUG 58/2020 privind luarea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant. Ordonanta de Urgenta 58/2020 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 347 din 29 aprilie 2020 Avand in vedere Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei prin care s-a instituit la art. 78 din anexa nr. 1 faptul ca, Pe durata starii de urgenta, unitatile de.

Ordinul MECTS nr. 5.571/2011 - aprobarea Regulamentului de ..

Video: Ordin 650/2014 pentru aprobarea - Resursa ta de drep

Recunoaşterea performanţelor – Colegiul Naţional Militar

Procedura operationala numire Director si Director Adjunct

Art. 10 (1) Sistemul de invatamant preuniversitar cuprinde urmatoarele niveluri: e) invatamantul prescolar care cuprinde grupa mica, grupa mijlocie, grupa mare (3-6/7 ani); Art. 27 (5) Organizarea evaluarii nationale standardizate a elevilor de clasa a VIII-a si procedura de trecere de la invatamantul secundar inferior, gimnazial, la. ASALTUL DECISIV LA MASTI - CCR a fost investita cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 192/2020 prin care guvernul Orban a modificat art. 13 din Legea 55/2020, impunand purtarea mastilor pe strada. Ordonanta este criticata pentru incalcarea art. 53 si 115 din Constitutie, care prevad ca drepturile si libertatile pot fi ingradite doar prin lege. Cand a avut pe masa Legea 55/2020, CCR s-a.