Home

Melania ciot declaratie de avere

1. Conturi depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire investire, inclusiv cardurile de credit, dacä valoarea însumatä a tuturor acestora 5.000 de euro N O : Se vor declara inclusiv cele aflate in bänci sau institu ii financiare din sträinätate. Institutia care administreazä Tipul*tè Valuta Deschis în anu Bucureşti, 20 sep /Agerpres/ - Melania-Gabriela Ciot a fost numită în funcţia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose publicată, miercuri, în Monitorul Oficial. Printr-o altă decizie a prim-ministrului, Bogdan Mănoiu a fost eliberat din funcţia de secretar de stat la MAE Home / Declaratii / 2020 / Declaraţie de avere Dragomir Melania 2020. 2020 Declaratii. Download [2.72 MB] 0. Declaraţie de avere Enache Ion 2020 Declaraţie de avere Coman Claudiu 2020. In. Featured Sah. CSM Ploieşti, debut cu dreptul în Divizia B a Campionatului Naţional de şah pe echipe! In DECLARATIE DE AVERE - 1992 80 0% Cumparare Bigu Melania 1 . 2007 80 100% 2010 88 50% apartament; Mostenire mparare credit produclie. . Bigu Dan Bigu Dan . spalii *2) pre DECLARATIE DE AVERE - 1992 80 0% Cumparare Bigu Melania 1 . 2007 80 100% 2010 88 50% apartament;..

hadnagy luminita melania - acasؤƒ - 2017-07-27آ declaratie de avere subsemnata, hadnagy.. Declaratie de avere functionar public cu functie de executie ela76 In cazul in care sunt functionar public fara functie de conducere, pot fi obligat sa depun declaratia de avere sau doar cei cu functii de conducere au aceasta (vezi toată discuția Declaratii de Avere Functionari Publici Primaria Belcesti Primar Tanasa Dumitru Declaratie de Interese 2021 Declaratie de Avere 2021 Viceprimar Victoras Ambrozie Declaratie de Interese 2021 Declaratie de Avere 2021 Administrator Public Mitocariu Corneliu Declaratie de Interese 2021 Declaratie de Avere 2021 Aanei Ecaterina Declaratie de Interese 2021 Declaratie de Avere 2021 Declaratie de. Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania-Gabriela Ciot, a avut astăzi, la Viena, o întrevedere cu coordonatorul Departamentului pentru afaceri europene din cadrul Cancelariei Federale a..

Site-ul oficial al Primariei Tinosu. Primar: 0244.482.702 int. 18, 0723.557.092: Viceprimar: 0244.482.702 int. 19, Mobil: 0727.590.04 Declaratii avere si interese 2019: Anunt - Rezultatul procedurii de selectie partener - Proiect: Active defense / Apărare activă - Model de intervenție și bune practici în domeniul bolilor infecțioase prevenibile prin vaccinare în comunitățile cu populații vulnerabile, inclusiv de etnie. Comuna Zapodeni, judetul Vaslui. Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comune

Declaratii de avere si de interese v2021. 1: Alexandru Adina: Ditescu Nicoleta-Melania: v2021 De asemenea, aveți opțiunea de a renunța la aceste cookie-uri. Dar renunțarea la unele dintre aceste cookie-uri poate avea un efect asupra experienței dvs. de navigare de Consilier DECLARATIE DE AVERE ROTARU ILEANA CRISTINA la CNCAN , avand functia cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie räspundere impreunà cu familial detin urmätoarele: I ) prin familie inlelege copiii aflati in intretinerea acestora. l. Bunuri imobil Declarații de avere și interese CONSILIERI 2016-2020; Declarații de avere și interese CONSILIERI 2020-2024; Sedinte Consiliul Local - video; Rapoarte de activitate; TRANSPARENTA DECIZIONALA. Reglementări; Declaratie de aderare SNA; Declaratii de avere si interese FUNCTIONARI PUBLICI; Model Solicitare legea 544/2001; Lista functiilor. Declaratia de avere (12.06) Declaratia de interese (12.06) Briciu Maria: Declaratia de avere (25.05) Declaratia de interese (25.05) Bucur Beatrice Claudia: Declaratie de avere (03.06) Declaratie de interese (03.06) Bucur Maria: Declaratie de avere (03.06) Declaratie de interese (03.06) Buzgure Cosmin: Declaratia de avere (12.06) Declaratia de.

Declaratie de avere pe anul 2017 - Duciuc Vasile - Primar; Declaratie de avere pe anul 2017 - Bumbar Vasile - Viceprimar; Declaratie de avere pe anul 2017 - Traista Marian-Viorel-Nicolae - Secretar; Declaratie de avere pe anul 2017 - Ardelean Dumitru - Consilier local; Declaratie de avere pe anul 2017 - Bilaniuc Ileana-Dorina - Functionar Insp. Evidenta persoane Declarații de avere / declarații de interese 21.05.2018 Declarații de avere / declarații de interese 03.06.2019 Declarații de avere / declarații de interese 18.02.202

Declaratii de avere 2021. Declaratii de interese. Declaratii de interese 2018. Declaratii de interese 2020. Declaratii de interese 2021. Declaratii interese 2019. Documente utile. Guvernare transparenta, deschisa si participativa. ISTORICUL LOCALITATII. Legea 145/2014. Legea 544/2001. Monitorul Oficial Local Declaratii de avere si interese 2020 Comitet director. dr.Patrascu Alexandru-concurs manager. dr Patrascu Alexandru - numire. dr Surpatanu Gabriela-numire. ec Humulescu Doina Ionica. dr Apostoae Florin-Ionut. dr Apostoae Florin-Ionut - incetare numire. Sefi sectie/laborator. dr Avadanei Neculai

Video: Melania-Gabriela Ciot - numită secretar de stat la MAE

Declaraţie de avere Dragomir Melania 2020 CSM Ploiest

 1. DECLARATIE DE AVERE - 1992 80 0% Cumparare Bigu Melania 1
 2. Declaratie de avere Balogh Melania - Comuna Sălăți
 3. Declaratii de aver

Declaratii de avere si interese - Directia Generala de

 1. Hadnagy Luminita Melania - Acasؤƒ - 2017-07-27آ DECLARATIE
 2. declaratii de avere si de interese -personal contractual
 3. Declaratii de avere si de interese functionari publici

Secretarul de stat pentru afaceri europene, Melania

 1. Primaria Comunei Tinosu - Declaratii_aver
 2. Institutul National de Sanatate Publica
 3. Declaratie de avere si interese 2020 Acatincai Alina Melani
 4. Declaratii de avere si de interese - PRIMARIA MUNICIPIULUI
 5. Declaratii de avere si interese FUNCTIONARI PUBLIC
 6. Declaratii de avere Aparatul de specialitate al Primarului
 7. Declaratii de Avere - https://www

Declaratii de avere si interese Administratia Fluviala a

 1. Declaratie de avere Acatincai Alina Melania 201
 2. Declaratii de avere - Comuna Iedera Judetul Dambovit
 3. Declaratii de avere si interese 2020 Spital Orasenesc